92. Kāds ir laulības nolūks?


Dievu lūgt var arī mājās!

“Cik bijājama ir šī vieta, te tiešām ir Dieva nams, un še ir debesu vārti.” [1.Moz.28:17]

Dievu lūgt var arī mājās


Cilvēki mēdz sacīt: “Kāpēc jāiet uz baznīcu? Dievu var lūgt arī mājās!” Te atliek vien piekrist. Dievu nevien var lūgt mājās, bet tas arī jādara.

Bet kāpēc nākt uz dievkalpojumu? Tāpēc, ka un tikai dievkalpojumā mēs, grēcinieki, saņemam to, ko nesaņemam nekur citur.

Dievkalpojuma Dievs kalpo mums ar Vārdu un Sakramentiem.

Tas nozīmē, ka mēs dievkalpojumā esam kopā ar Dievu un sadraudzībā ar citiem kristiešiem. Mēs varam uzklausīt Dieva Vārdu, kopā lūgt, saņemt visu grēku piedošanu un kopā doties vienprātīgi pie Svētā Vakarēdiena. Arī Kristīti jaunie brāļi un mācas tiek dievkalpojumā.

Savukārt Dievs dievkalpojumā var mums kalpot tā, kā nevar kalpot nekur citur. Te Viņš mums dāvā Savu Vārdu un Svēto Garu, grēku piedošanu un Svēto Vakarēdienu, kas īpašā veidā apliecina Dieva mīlestību, dāvājot grēka piedošanu, dzīvību un svētlaimi grēciniekiem. Un Kristībā Dievs jaunajiem brāļiem un māsām piedod grēkus, atpestī no nāves un velna varas un dod mūžīgu svētlaimi.

Lai arī Dievs šajā pasaulē bija pirms mums un būs pēc mums. Lai arī Viņš Savu nodomu paveiks arī bez mums, mēs lūdzam: “Lai Tavs Vārds ir svētīts un, lai nāk Tava Valstība arī pie mums. Pie katra no mums. Lai mūsu draudzē Tavu vārdu pareizi un skaidri māca. Dodi mums Savu Svēto Garu, ka mēs ticam Tavam Vārdam un svētīgi dzīvojam te laicīgi un tur mūžīgi.”

Birkas: , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.