152. Ko mēs apliecinām katrā no trijiem ticības locekļiem, sacīdami "es ticu"?


Mēs esam aizņemti

Es daru lielu darbu un nevaru iet. Darbs tūliņ apstātos pavisam, ja es to pārtrauktu un dotos pie jums lejup. [Neh.6:3]

mēs esam aizņemti


Nehemija vadīja Jeruzālemes mūru atjaunošanas darbus. Diemžēl šiem pūliņiem bija daudz pretinieku, kas vēlējās, lai mūri paliktu drupās. Viņi darīja visu iespējamo, lai atjaunošanas darbus kavētu.

Vispirms pretinieki mēģināja iebiedēt ebrejus, kas strādāja pie mūru atjaunošanas, taču tas neizdevās. Pēc tam viņi ķērās pie spēka un vardarbības, bet arī tas nelīdzēja, jo tempļa atjaunotāji sev līdzi nesa zobenus.

Visbeidzot ienaidnieki lika lietā ļaunu viltību. Tie sacīja: nāciet pie mums, parunāsim draudzīgi! Kāpēc mēs nevaram būt draugi? – “Bet viņi domāja man darīt ļaunu,” raksta Nehemija [Neh.6:2].

Tad Nehemija par atbildi teica vārdus, kas mums rūpīgi jāpārdomā.

Nehemija nepiekrita sadarbībai, kuras pamatā bija aplami un viltīgi iemesli. Viņš nojauta, ka aiz šo cilvēku draudzīgajiem vārdiem slēpās ļauni nodomi. Tomēr noraidījumu viņš pamatoja, vārda tiešā nozīmē dodot pozitīvu atbildi: “Es daru lielu darbu.” Un darāmā ir ļoti daudz, tāpēc nav laika.

Tā rīkojas Dieva bērni, kad tie no visām pusēm saņem ielūgumus un piedāvājumus.

Mūsdienās ļoti daudz tiek runāts par sadarbību labu un jauku mērķu sasniegšanai un tiek gaidīts mūsu ieguldījums. Iespējams, pie mums nāks cilvēki un mācīs, kā lietas darāmas. Citi varbūt ieradīsies ar garīgiem mērķiem un vēsti, kas mums nav pieņemama. Tie nāks un draudzīgi aicinās sadarboties!

Un mums nāksies lemt, kā rīkoties, taču nekur nav teikts, ka kristiešiem obligāti jāpiedalās visos pasākumos. Ikvienu piedāvājumu pārdomāsim Svēto Rakstu gaismā un, nojaušot aizdomīgas lietas, atbildēsim: mēs esam aizņemti, jo mums jāveic liels darbs, kas mums uzticēts.

Kungs, dari mūs cienīgus pildīt mums uzticētos darbus un pienākumus!

Birkas: , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.