70. Kam ir tiesības noteikt cilvēka mūža ilgumu?


Jūsu dievkalpošanu nosaka jūsu uzskati par savienošanos ar Dievu

Protestantu baznīcās parasti tiek mācīts, ka cilvēks pats savieno sevi ar Dievu izdarot izvēli, nododot sevi Kristum vai lūdzot īpašu grēcinieka lūgšanu.

Jūsu dievkalpošanu nosaka jūsu uzskati par savienošanos ar Dievu


Raksti mums māca, ka nevis cilvēks izlemj pieņemt Dievu, bet gan Dievs ir tas, kurš pieņem cilvēku. “Bet tagad, kad jūs esat atzinuši Dievu – drīzāk gan Dievs jūs ir atzinis..” (Gal.4:9). Un “Pateicoties Viņam, esat jūs vienībā ar Kristu Jēzu” (1.Kor.1:30).

Velnam ļoti labi padodas postīt Dievam tīkamu dievkalpošanu, pārliecinot cilvēkus, ka viņi paši kādā brīdī ir savienojuši sevi ar Dievu. Miljoniem cilvēku šī pievilšana ir būtiski ietekmējusi attieksmi pret dievkalpojumu. Daudzi, neraugoties uz to, kas teikts Pāvila vēstule galatiešiem (4:9), aplami tic, ka viņiem pašiem ir jāizdara izvēle nākt pie Dieva un jānodibina ar Viņu kontakts. Tādējādi viņu dzīve un dievkalpošana kļūst par nemitīgiem pūliņiem uzturēt to saikni, ko viņi iedomājas esam reiz nodibinājuši. Un lai to uzturētu, viņiem nepieciešamas nemitīgas atdzimšanas kampaņas, spēcīga, aizraujoša mūzika, paģēroši sprediķi un skaļas, aicinošas lūgšanas.

Tomēr Raksti mums atklāj, ka Dievs Kristībā mūs savieno ar Sevi Savā Dēlā Jēzū, uzpotējot kā zarus stumbram (Rom.11:17). Mēs paši nedarām neko, lai šī uzpotēšana tiktu veikta. Mēs pat nespējam to gribēt (Jņ.1:13; Rom.9:16). Dievs ir ne vien mūs glābjošā savienojuma iniciators un veicējs, bet pats arī to uztur. “Jo Dievs ir tas, kas pēc Savas labās gribas rosina gan jūsu gribēšanu, gan darbošanos” (Fil.2:13).

Kā Dievs to paveic? Ar Savu dzīvo vārdu un sakramentiem, ko Viņš sniedz mums dievkalpojumā. Tāpēc ikviens dievkalpojums tiek iesākts Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Un tāpēc arī katrā dievkalpojumā tiek lasīts priekšā Dieva vārds no Vecās un Jaunās Derības. Ar šiem lasījumiem dzīvais Dieva vārds ienāk mūsos un dara mūs dzīvus. Tradicionāla kristiešu liturģija ir izveidota tā, ka vispirms Dieva vārds ienāk grēcinieka dvēselē un atdzemdina to jaunai dzīvei (Ps.119:25, 40, 50, 107, 154, 156).

Ja jūs pieņemat Dieva sniegto atziņu, ka dievkalpojumā Dievs ir devējs, bet jūs – saņēmējs, tas jūs atbrīvo no nebeidzamām raizēm par to, vai jūsu dievkalpošana Viņam patīk. Ja jūs esat nācis Dieva namā, lai Viņu uzklausītu un tiktu paēdināts ar Viņa dzīvo vārdu, Jēzus par jums varēs teikt tāpat kā par Mariju, ka esat sev izraudzījies labo daļu (Lk.10:42).

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.