317. Vai var [vai vajag] kristīties vēlreiz?


Ļaujiet tikai Dievam jūs vadīt

“Bet, sekodami Svētajam, kas jūs aicinājis, topiet ari paši svēti visā dzīvošanā, jo ir rakstīts: esiet svēti, jo Es esmu svēts.” [1.Pēt.1:15-16]

Ļaujiet tikai Dievam jūs vadīt

Te Pēteris citē vārdus no Vecās Derības, 3. Mozus 19:2. Tur Dievs saka: “..topiet svēti, tāpēc ka Es, Tas Kungs, jūsu Dievs, esmu svēts!” — tas ir, tā kā Es esmu jūsu Dievs un Kungs un jūs esat Mana tauta, tad arī jums jābūt tādiem, kāds esmu Es. Īsts kungs panāk to, ka viņa tauta kļūst līdzīga viņam pašam, dzīvodama paklausībā un ļaudama sevi vadīt pēc sava kunga gribas. Tā kā Dievs, mūsu Kungs, ir svēts, tad arī Viņa tauta ir svēta. Tādēļ mēs visi esam svēti, ja dzīvojam ticībā.

Vārds “svēts” apzīmē to, kas ir Dieva īpašums, kas pieder tikai Viņam. Mēs šādā nozīmē lietojam vārdu “svētīts”. Tātad Pēteris saka: jūs esat nodevuši paši sevi Dievam par īpašumu. Tādēļ raugieties, ka neļaujat sevi aizvest atpakaļ laicīgās kārībās, bet ļaujiet tikai Dievam jūs vadīt, dzīvot un darboties jūsos, tad būsit svēti, kā Viņš ir svēts.

Tā Pēteris līdz šim ir aprakstījis žēlastību, kas mums sniegta ar Evaņģēliju un pasludinājumu par Jēzu Kristu, un mācījis, kā mums pret to izturēties, proti, ka mums jāpaliek pie skaidrās, nesagrozītās ticības izpratnes.

Lielākais darbs, kas seko ticībai, ir tas, ka ar savu muti apliecinu Kristu.

Šim darbam seko visi pārējie, kuriem jābūt vērstiem vienīgi uz to, lai kalpotu tuvākajam. To visu mūsos rada un paveic Dievs. Tādēļ man neklājas sākt miesīgu dzīvi un darīt, kas vien ienāk prātā.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.