282. Kādēļ pievienot Svētajai Lūgšanai vārdus "kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem"?


Īstais kristiešu mierinājums

“Tad jūs līksmosities, tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināti dažādos pārbaudījumos..” [1.Pēt.1:6]

Īstais kristiešu mierinājums


Ja esi kristietis, ja gaidi savu mantojumu jeb pestīšanu, tad tev jāturas tikai pie šī mantojuma, atstājot neievērotu visu, kas ir uz zemes, un apliecinot, ka viss pasaulīgais prāts, gudrība un svētums nav gluži nekas. Pasaulei tas nav paciešams. Tādēļ tev jābūt gatavam pieņemt to, ka pasaule tevi nolādēs un vajās.

Tā Svētais Pēteris saņem kopā ticību, cerību un svēto krustu. Jo tie seko viens otram. Te apustulis sniedz mums mierinājumu tiem brīžiem, kad ciešam un tiekam vajāti.

Bēdas turpināsies tikai īsu brīdi, bet pēc bēdām nāks laiks, kad jūs varēsit priecāties; jo pestīšana jums ir jau sagatavota, tādēļ tagad esiet pacietīgi savās ciešanās! Šis ir īstais kristiešu mierinājums, ne tāds, kādu sniedz cilvēku mācības, kas nemeklē neko citu kā vien izeju no laicīgajām nelaimēm.

Pēteris saka: jums ir tāds mierinājums, kas nav tikai laicīgs un miesīgs. Jums neko nekaitē tas, ka ārēji nākas paciest dažādas nelaimes; esiet tikai droši un stāviet stingri! Nedomājiet par to, kā atbrīvoties no visām nelaimēm, bet domājiet tā: mans mantojums ir jau sagatavots. Ciešanas turpināsies tikai īsu brīdi, un drīz vien šis laiks jau būs pagājis.

Tā mums piederas atteikties no laicīga mierinājuma, pretstatot tam mūžīgo mierinājumu, ko esam iemantojuši Dievā.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.