62. Kāds grēks ir vecāku nicināšana?


Cienīgi – lēnīgi

Un Tas Kungs sacīja uz Ābrāmu: “Izej no savas zemes, no savas cilts un no sava tēva nama uz zemi, kuru Es tev rādīšu. [1.Moz.12:1]

Cienīgi - lēnīgi

Baznīcas kārtības labad ir nolemts izredzēt no sava vidus vīrus, kam laba slava, kas ir Svētā Gara un gudrības pilni, kam varētu uzticēt pienākumu Dievu lūgt un kalpot ar vārdu.

Vai tos gaida kāda īpašāka alga, ja Dieva vārds aug augumā, un mācekļu skaits pieaug, un ja lielu lielais pulks priesteru kļūst ticīgi? Vai kādam tiks vēl lielāka slava (par to, kas tam jau bijusi pirms aicināšanas amatā), ja tas, pilns ticības un spēka, darīs brīnumus un lielas zīmes tautā? Vai tāds drīzāk netiks apsūdzēts par pretīm runāšanu svētai vietai un bauslībai?

Vai drīzi vien neatradīsies kāds viltus liecinieks, kas būs gatavs apsūdzēt tādu “Stefanu” Dieva zaimošanā, ierastās kārtības un to paražu pārgrozīšanā un to tradīciju, ko “pravieši” un “pats Jēzus” atstājis vecajiem un rakstu mācītājiem. Vai gan te nemēģinās atrast “pamatotu” iemeslu apsūdzībai par baznīcas postīšanu, kāds, kas patiesi saucams par stūrgalvi, ar nešķīstu sirdi un nedzirdīgām ausīm???

Tie, kas vienmēr pretojas Svētajam Garam (tāpat, kā viņu tēvi), tie arī jums uzbruks un vedīs sinedrija, konsistorija, vai vēl citas garīgās -rijas un jūsu laika augstā priestera priekšā.

Un tam tad arī nāksies noskaidrot, vai jūs patiesi postāt to vietu un paražas, ko Mozus, Luters vai vēl kāds cits Dieva pravietis mums devis.

Skaties tad nu, kad tu būsi izgājis, vai tu būsi par svētību?; Vai tie, sinedrijā sēdošie, skatoties uz tevi, redzēs tavu vaigu līdzināmies eņģeļa vaigam?, vai varēsi paturēt nesagrozītu to ticību uz Kristu, un uz tevi varēs attiecināt to pašu, ko Tas Kungs sacīja Ābrāmam: Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolād] …un vai tavs teiktais spēs uzrunāt viņu sirdis?

Ja vien tu paturēsi nemainīgu Dieva vārda pasludinājumu arī pār tevi vajadzētu nākt tam pat Garam, kas bijis ar citiem Dieva praviešiem, kurus farizeju un liekuļu tēvi ir vajājuši! Jo, ja tavi vārdi šiem iedzels sirdī, tad viņi griezīs zobus arī pret tevi.

Tādi dievbijīgi paštaisnie, gribot aizstāvēt savu īpašo Dievam kalpošanu nonāvēja gan tos, kas iepriekš sludināja Kristus nākšanu; Tādi “Dieva” kalpi Jēzu nodeva krustā sišanai un tādi pat paštaisnie mērgļi – taisnā Stefana nodevēji un slepkavas ir satupuši garīgos amatos ir līdz mūsu dienām. Daudz izredzēto un aicināto garīgo kalpotāju vēl nespēj patiesībā ieraudzīt, ne Krustu, kas tiem ņemams ne Kristu, kas mūs sagaida garīgā zemes ceļa gājuma galā.

Tad nu es jūs pamācu un aicinu, priecīgi un ar gavilēm iet to ceļu uz mūžīgo dzīvību!

Birkas: , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.