49. Kā mēs pasargājam Dieva Vardu svētu?


Jona zivs vēderā

“Un Tas Kungs pavēlēja zivij, un viņa izspļāva Jonu malā.” [Jon.2:11]

Jona zivs vēderā


Gadījums ar Jonu, kurš trīs dienas pavadīja jūras briesmoņa vēderā, ir kritērijs, lai noteiktu, vai cilvēks tic vai netic Bībeles vēstij. Un šī nemaz nav tik slikta mēraukla.

Ko gan “sauszemes žurka” ar savu ikdienas pieredzi nodomās lasot Bībelē, ka “tas Kungs sūtīja lielu zivi [t.i. lielu jūras radījumu] aprīt Jonu. Un Jona sabija zivs vēderā trīs dienas un trīs naktis.” [Jon.2:1]

Saprāts var paklupt pār šo stāstu un nokliegties: “Mīts!” Tā ne reizi vien saprāts izvairījies no intelektuālām grūtībām, bet tā rodas vienīgi nepierādīts arguments.

Ja nu kāds nevēlas ticēt Bībelei ar pārliecību, kā tā ir Dieva vārds, viņš taču var vismaz iedziļināties problēmā. Viņš taču var noskaidrot vai Vidusjūrā, vai kur citur, ir tādi jūras dzīvnieki, kas varētu aprīt cilvēku. Viņš varētu izpētīt literatūru, un uzzināt par līdzīgiem gadījumiem vēsturē. Šāds pētniecisks darbs viennozīmīgi paplašinātu “sauszemes žurkas” redzesloku, un viņš būtu spiests atzīt, ka attiecīgais Bībeles stāsts nav unikāls un pretdabisks.

Tiesa, mēs nekad nespēsim pierādīt Bībeles uzticamību un patiesumu, ja uzskatīsim, ka visupirms jāizskaidro visas sarežģītās vietas. Jo var taču tā jautāt, ka simts gudro neatbildēs.

Uzticība Bībeles patiesībai dzimst līdz ar apziņu, ka Jēzus Kristus ir izpircis manus grēkus. Mums nav iespējams vilties Pestītājā. Ticība Kristum iet roku rokā ar ticību Bībeles patiesumam. Divi galvenie reformācijas principi nav nošķirami. Pirmais ir, vienīgi Jēzus Kristus dēļ, un otrais, Bībele ir vienīgā ticības, mācības un dzīves mēraukla. Vienīgi Kristus, vienīgi Raksti.

Mums nav jāspriedelē, vai visupirms dzimst ticība Kristum, vai uzticība Bībelei, bet mums ir jāpasludina Kristus saskaņā ar Bībeli. Ticība, kas dzimst no šādas sludināšanas, neizvēlēsies, kam ticēt, bet apliecinās, ka tic “visam, kas saskan ar bauslību un kas rakstīts praviešos.” [Ap.d.24:14]

Tad mēs ticam Kristus vārdiem “Kā Jona trīs dienas un trīs naktis bija lielās zivs vēderā, tā arī Cilvēka Dēls būs trīs dienas un trīs naktis zemes klēpī.” [Mt.12:40] Ja mēs neticam stātam par Jonu, kā ticēsim citiem Kristus vārdiem? Ja mēs neticam Kristum šajā gadījumā, tad darām Viņu par meli.

Bībele ir nemaldīga caur un cauri, jo tā ir dzimusi no Svētā Gara, Patiesības Gara, darba.

Birkas: , , , , ,



Abonē šīs atsauces.




Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.