346. Kāds spēks ir maizē un vīnā - Kristus patiesā miesā un patiesās asinīs?


Interesanti un neikdienišķi ieroči

“Mēs dzīvojam gan pasaulē, bet necīnāmies pasaulīgi. Jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai. Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu, un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi.” [2.Kor.10:3-5]

Interesanti un neikdienišķi ieroči


Kristieša dzīve nav idille, bet gan garīga cīņa. Ikvienam kristietim ir jācīnās ar saviem kārdinājumiem, draudiem un briesmām. Kristīgai draudzei allaž jābūt gatavai cīnīties un aizstāvēt ticību, kā arī apliecināt Kristu apkārtējiem.

Tomēr mūsu ceļā ir ļoti daudz dažādu šķēršļu un, lai tos pārvarētu, ir nepieciešami īstie ieroči. Tieši par šiem ieročiem runā Pāvils.

Apustulis raksta: “Mēs necīnāmies pasaulīgi, jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi.” Tie nenāk no mūsu cilvēciskās, iedzimtās dabas, jo mūsu grēcīgā daba nevēlas sekot Dieva gribai un prātam. Grēcīgā miesa nedzīvo saskaņā ar Dieva Bauslību, jo tā to nespēj [Rom.8:7].

Tā Kunga karu nav iespējams izcīnīt ar cilvēku darinātiem ieročiem, jo šos ieročus un cīņas līdzekļus arvien sabojā cilvēku grēcīgie motīvi un stratēģijas.

Diemžēl šajā ziņā baznīca ne vienmēr bijusi pietiekami uzmanīga. Arī šodien baznīcā sastopamas idejas, līdzekļi un metodes, kas tiek uzskatītas par “efektīvām” cilvēku piesaistīšanai. Bieži atskan jautājums: kas cilvēkus interesē?

Lai kairinātu cilvēku maņas, baznīca vēlas piedāvāt ko atšķirīgu, interesantu un neikdienišķu.

Ar šādu nolūku tiek rīkotas sapulces un programmas, un baznīca vadās pēc pasaulīgiem principiem un motīviem. Sākumā viss šķiet jauki un nekaitīgi, jo šādi pasākumi palīdz piesaistīt daudz cilvēku. Tomēr mums jājautā: vai Dieva Gars to var izmantot Savā darbā? Vai sapulces un dažādas programmas patiešām cilvēkus vedīs pie grēkatziņas, atgriešanās un ticības Jēzum? Ja ne, tad šādām lietām Tā Kunga baznīcā nav vietas!

Kā raksta apustulis, mūsu ieroči ir “spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai”. Kas tie par ieročiem? Šie ieroči ir Dieva jeb “patiesības vārds”, kas iespiežas cilvēka dziļākajā būtībā, tā ka viņš spēj uzņemt Evaņģēliju. Šie ieroči ir lūgšana un Dieva žēlastības līdzekļi, ap kuriem pulcējas Dieva tauta.

Cīnīsimies labo ticības cīņu ar Gara zobenu, kas ir Dieva vārds [Ef.6:17]!

Birkas: , , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.