87. Kādi ir priekšnosacījumi, lai saderināšanās būtu spēkā?


Ne tikai ausīs, bet sirdī

Nē, šāda būs derība, ko Es slēgšu ar Israēla namu pēc šīm dienām, tā saka Tas Kungs, Es iedēstīšu Savu bauslību viņos pašos, Es to rakstīšu viņu sirdīs, un Es būšu viņu Dievs, un tie būs Mana tauta. Tad nemācīs vairs draugs draugu un brālis brāli, sacīdams: atzīstiet To Kungu! – jo visi Mani pazīs, lielie un mazie, tā saka Tas Kungs, jo Es piedošu viņu noziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēku! (Jer.31:33-34)


Mīļais Dievs,
Dāvā mums savu svēto Garu,
Ka vārds, ko esam dzirdējuši,
Nonāktu līdz mūsu sirdīm,
Ka mēs Tavus vārdus uzklausīdami, tos pieņemam un tiem ticam,
Par tiem priecājamies un tajos arī rodam mierinājumu
Tagad un mūžīgi.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.