343. Kas ir iestādījis Svētā Vakarēdiena sakramentu?


Ticība pasludinājumam

Arī mums Evaņģēlijs ir pasludināts tāpat kā viņiem. Bet dzirdētais vārds tiem nepalīdzēja, tāpēc ka klausītājos nebija savienojies ar ticību. [Ebr.4:2]

Ticība pasludinājumam


Kad dzirdu, ka Jēzus Kristus ir miris, uzņemdams manus grēkus, atbrīvodams mani no tiem un manā labā nopelnīdams Debesis, – es dzirdu Evaņģēliju.

Vārdi izskan ātri, kad klausāmies pasludinājumu; taču, ja tie iekrīt sirdī un tiek satverti ticībā, tie vairs netiks pazaudēti.

Šo patiesību nespēj mainīt neviens, arī elles vara pret to ir bezspēcīga. Un, ja arī es būšu nokļuvis paša velna rīklē, tomēr varu rast glābiņu šajā Dieva vārdā.

Tā es vienmēr izkļūšu no visām briesmām un palikšu tur, kur paliek Svēto Rakstu vārdi.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

Viena atsauce par “Ticība pasludinājumam”

  1. gviclo:


    “Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” [Mt.28]Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.