302. Kāds, kristību sakarā, ir kūmu uzdevums?


Dieva vārds palīdz apspiest visas savas ļaunās tieksmes

“Jo visa miesa ir kā zāle un visa viņas godība kā zāles zieds. Zāle nokalst, un viņas ziedi nobirst, bet Dieva vārds paliek mūžīgi. Bet šis ir tas vārds, kas jums tapis kā prieka vēsts sludināts.” [1.Pēt.1:24-25]

Dieva vārds palīdz apspiest visas savas ļaunās tieksmes

Miesa un asinis ir iznīcīgas, gluži kā zāle, kaut arī jaunībā tās skaisti zied. Kaut arī miesa ir bagāta, varena, gudra un dievbijīga, tā ar laiku sāk izkalst un novīst. Ikviens, kas ir jauns un skaists, ar laiku kļūst vecs un glīts; kas bijis bagāts, kļūst nabags — visam jānotiek tā, kā saka Dieva vārds. Turpretī šī sēkla ir neiznīcīga. Un noslēgumā Pēteris saka tā: “Bet šis ir tas vārds, kas jums tapis kā prieka vēsts sludināts.”

Tas ir, it kā apustulis gribētu sacīt: jums nav jāmeklē plaši ieplestām acīm, nedz jāskatās kaut kur apkārt: šis vārds ir jūsu acu priekšā; tas ir vārds, ko mēs jums sludinām. Ar to varat apspiest visas savas ļaunās tieksmes. Jums nav jādodas kaut kur tālumā, lai to saņemtu, tas tikai ir jāsatver, kad tas tiek sludināts.

Tā, kad dzirdu, ka Jēzus Kristus ir miris, lai ņemtu projām manu grēku, izcīnījis man debesis un dāvājis visu, kas Viņam ir, es dzirdu Evaņģēliju.

Šo patiesību neviena radīta būtne nevar apgāzt. Elles bezdibenim nav nekādas varas pār to, un pat tad, ja es jau būtu paša velna rīklē, tad, satverot Dieva vārdu, es uzreiz tiktu glābts un vienmēr būtu tur, kur ir Dieva vārds. Tādēļ apustulis pareizi saka: jums nav jāgaida nekas cits, bet jāuzklausa tas vārds, ko mēs sludinām.

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.