252. Kas Pastarā dienā notiks ar ticīga cilvēka dvēseli un miesu?


Kā jāizturas pret laicīgo valdību

“Pakļaujieties ikkatrai cilvēku starpā ieceltai kārtībai Tā Kunga dēļ, gan valdniekam, kas ir pār visiem, gan pārvaldniekiem kā tādiem, kas viņa sūtīti, lai sodītu ļaundarus, bet atalgotu tos, kas dara labu.” [1.Pēt.2:13-14]

Kā jāizturas pret laicīgo valdību

Pēteris ievēro lielisku kārtību un māca, kā mums jāizturas pret visām lietām. Līdz šim viņš ir runājis vispārīgā veidā par to, kā ir jāizturas katrā kārtā. Tagad viņš sāk mācīt, kā jāizturas pret laicīgo valdību. Pietiekami daudz jau ir sacīts par to, kā jāizturas pret Dievu un kas cilvēkam darāms pašam savā labā; tagad apustulis runā par to, kā jāizturas pret citiem cilvēkiem. Viņš grib sacīt: pirmkārt un galvenokārt, kad esat darījuši visu, lai dzīvotu īstā ticībā, uzturētu savu miesu tikumībā, lai tā. nesekotu ļaunām kārībām, tad nu jūsu pirmais darbs ir būt paklausīgiem valdībai.

“..Tā Kunga dēļ.. “

Mums valdībai ir jāpaklausa nevis pašas valdības dēļ, bet, kā Pēteris saka, Dieva dēļ — jo mēs esam Viņa bērni. Ir jābūt paklausīgiem ne tādēļ, lai šādi iemantotu kādus nopelnus; jo, ko es daru Dieva dēļ, to daru no brīva prāta, kalpojot Viņam, tā ka labprāt daru visu, ko Dieva sirds vēlas. Bet kādēļ mums piederas paklausīt valdībai Dieva dēļ? Tādēļ, ka Dievs grib, lai ļaundari tiktu sodīti, bet tie, kas dara labu — aizsargāti, lai pasaulē saglabātos vienprātība.

Tādēļ Pēteris saka: “..lai sodītu ļaundarus, bet atalgotu tos, kas dara labu.” Dievbijīgajiem ir jātiek atalgotiem par to, ka viņi dara pareizi; valdībai tie jāslavē un jāapbalvo, lai citi cilvēki sekotu viņu piemēram.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.