57. Kas ceturtajā bauslī tiek noteikts vecākiem?


Lūgšana dziedāšanas svētdienā

Kungs Jēzu, Tu mums par labu esi aizgājis pie sava Debesu Tēva. Par to mēs tev no sirds pateicamies.

aizgāja

Ādams, mūsu visu tēvs, aizgāja pie aizliegtā koka, un ar šo gājienu visiem saviem pēcnācējiem nopelnīja mūžīgu sodu tā, ka visiem Ādama bērniem ir jāiet uz elli.

Bet Tu, ak žēlīgais Dievs, tādēļ esi nācis no savas augstās Debess mājvietas uz zemi, lai atpestītu mūs no šīs soda un celtu atkal godā. Tu esi gājis rūgto ceļu uz Golgātas kalnu, lai mūsu grēku ceļus izlīdzinātu tava Tēva priekšā un ceļš uz Debess Paradīzi atkal būtu iemīts. Tu arī aizgāji pie sava Debess Tēva mums sagatavot mājvietu, lai arī mēs varētu nokļūt tur, kur esi Tu, un redzēt godību, ko Tēvs tev ir devis. Tā Tu mums par labu esi aizgājis.

Lai tad nu tavs Svētais Gars, ko Tu esi solījis sūtīt savu ticīgo sirdīs, allaž mājo mūsos. Lai Viņš mūs māca, jo mēs bez Viņa nenieka nezinām. Lai Viņš savalda mūsu sirdsapziņu, kad maldās grēcīgais prāts. Lai Viņš mūs iepriecina, kad grēki laužās mūsu sirds durvīs. Lai Viņš mūs norāj, kad mēs atstājamies no taisnā ceļa. Lai Viņš iepriecinā mūs skumjās un, kad mirstam, lai vada mūs pēdējā ceļā uz mūžīgo dzīvošanu.

Dod mums savu Garu arī šajā stundā, kad mēs apdomājam tavu Vārdu.

Mēs lūdzam tevi tā, kā Tu mums pats mācīji lūgt:

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.