300. Kurus tad īsti ir jākrista?


Lūgšana paklausīšanas svētdienā

Dievs, mūsu iepriecinātajs, uz ko mēs ceram, neesi tālu no mums. Steidzies mums palīdzēt, Kungs, mūsu Palīgs.

paklausīšanas

Tu zini, Kungs, cik bailīgi mēs esam, cik maz mums spēka turēties pretī tik lielam pulkam. Velns un grēcīgā pasaule laužas virsū tiem, kas atšķīrušies no viņu pulka. Kungs, stāvi klāt savam vājam pulciņam. Dod saviem bērniem savu Svēto Garu, ka Viņš viņus mācītu, vadītu un iedrošinātu visās bēdās, kas tos piemeklē.

Mēs zinām, ak, Dievs, ka bez tavas ziņas no mūsu galvas nevar nokrist pat matiņš, un ka Tu mums neuzliec vairāk, kā mēs varam panest. Tu zini arī mūsu nespēku un vājumu.

Ja mums jācieš pēc tava svēta prātā, tad iepriecini mūs, lai mēs tavu krustu tev droši nesam tev sekojot. Lai mēs ar šo zīmi visai pasaulei atklājam, ka mēs tev piedream un ejam pa to pašu ceļu, pa kuru mūsu Kungs un Pestītājs Jēzus gājis, uz Viņa godību.

Lai mēs nekad nekurnam un ļaunu ar ļaunu neatmaksājam tiem, kas mums ļaunu dara. Dod mums tādu prātu, ka svētījam tos, kas mūs lād, labu darām tiem, kas mūs vajā, un ar lēnprātību uzvaram savus ienaidniekus. Savaldi mūsu pretiniekus, ka tie top mūsu draugi.

Ak, žēlīgais Dievs, mēs turamies pie tevis, neliec mums krist kaunā. Mēs nakam tava goda krēsla priekšā arī šajā brīdī ar mūsu Kunga Jēzus Kristus lūgšanu:

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.