328. Kā kļūst par sludinātāju?


Neatrieb un neatdari ar ļaunu

Jo tā Kunga acis ir vērstas uz taisnajiem un viņa ausis atvērtas viņu lūgšanām, bet tā Kunga vaigs ir pret tiem, kas dara ļaunu. [1.Pēt.3:12]

neatrieb un neatdari ar ļaunu

Ja tu sevi neatrieb un neatdari ļaunu ar ļaunu, tad tur augšā, debesīs, ir Kungs, kurš nevar paciest netaisnību. Tāpēc tam, kurš nesit pretī, būs taisnība, to Viņš uzlūko, viņa lūgšanas ir Viņa ausīs. Viņš ir mūsu Aizstāvja Kungs, Viņš mūs neaizmirsīs, tā mēs nevaram pazust Viņa acīm, tam mūs ir jāmierina.

Tas ir, kristieti ir jārosina tam, lai viņš ar pacietību paciestu netaisnību un neatdarītu ar ļaunu.

Ja es to pareizi apdomāju, tad es redzu, ka tā cilvēka dvēsele, kas man dara pāri, mūžīgi degs elles ugunī.

Tādēļ kristīgai sirdij ir jāsaka tā: Mīļais Tēvs, tā kā cilvēks tik šausmīgi krīt tavā dusmībā un tik postoši pats sevi sviež mūžīgajā ugunī, es lūdzu, lai Tu viņam piedod un dari viņam tā, kā Tu esi darījis man, kā tu mani esi glābis no dusmības.

Kā tas notiek?

Tas notiek šādi: kā Viņš lūkojas uz taisnajiem caur žēlastību, tā Viņš bargi lūkojas uz ļaundariem, sarauc savu vaigu un ir pagriezis to pār viņiem dusmībā. tā kā mēs zinām to, ka mūs Viņš uzlūko ar žēlastību, bet viņus ar nežēlastību, mums ir jāpanes ciešanas, par viņiem jāiežēlojas un par viņiem jālūdz.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.