362. Kur un kurš var baudīt Vakarēdienu?


Bezdievju lūgšanas

Vai bezdievju lūgšanas var būt ticībā?

Bezdievju lūgšanas

Bezdievju lūgšanas nevar būt ticībā, jo ticība ir Svētā Gara dāvana, bet Svētais Gars nemīt tādā dvēselē, ko pārvalda grēks un kas ir aptraipīta. Tam, kas vēlas lūgt Kunga Kristus vārdā, ir jāatsakās no visas netaisnības.

Ja es būtu lolojis sirdī ļaunu, Kungs manī neklausītos! [Ps.66:18]

Kas no bauslības vērš prom ausi – tam pat lūgšana ir nelietība! [Sal.pam.28:9]

Kad pletīsiet rokas, es savas acis no jums paslēpšu, pat ja bez mitas lūgsieties, es neklausīšos! Jūsu rokas asiņu pilnas – mazgājieties, šķīstieties, aizvāciet savus ļaunos darbus no manām acīm, stājieties darīt ļaunu. [Jes.1:15-16]

Mēs zinām, ka grēciniekus Dievs neuzklausa, bet, ja kāds ir dievbijīgs un dara Dieva gribu, tādu viņš uzklausa. [Jņ.9:31]

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.