347. Kādēļ Kristus vārdus "tā ir mana miesa" un "tās ir manas asinis " mēs nedrīkstam saprast kā līdzību?


The Equals: Baby Come Back

…tā saka Tas Kungs: “ja jūs Mani neklausīsit un nestaigāsit pēc Maniem baušļiem, ko Es jums devu, un, ja jūs neuzklausīsit Manu kalpu praviešu vārdus, kurus Es vienmēr pie jums sūtīju, kaut arī jūs tiem neklausījāt, tad Es darīšu šim namam tā kā citkārt namam Šīlo un darīšu šīs pilsētas vārdu par lāsta vārdu visām zemes tautām!” (Jer.26:4-6)

Come back
Baby, come back
Baby, come back
Baby, come back

This is the
First time until today
That you have run away

I’m asking you
For the first time
Love me enough and stay

(All right) hey
(All right) hey
(All right) hey, yeah

Come back
Baby, come back
Baby, come back
Baby, come back

There ain’t no use in you crying
Cause I’m more hurt than you
I should not been out flirting
But now my love is true

Ooh (all right)
Ooh (okay)
Ooh, yeah

Come back
Baby, come back
Baby, come back
Baby, come back

Come back, baby
Don’t you leave me
Baby, baby
Please don’t go

Oh, won’t you give me
A second chance
Baby, I love you so

(All right) oh-a
(Oh, yeah) oh-a
Oh, yeah

Come back (keep going)
I said, baby, come back
I said, baby, come back

Oh, won’t you please come back
Oh, won’t you please come back
Oh, won’t you please come back
Baby, come back

Oh, won’t you please come back
Oh, won’t you please come back
Baby, come back…

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.