101. Kādas lietas pieder pie cilvēka dzīves kārtības, kad runājam par mantu?


Uzvarētājs patiesi pazemo sevi Dieva priekšā

“Es zinu, Kungs, ka Tavas tiesas ir taisnas, un Tu pārbaudīji un pazemoji mani pēc Savas uzticības. Tava žēlastība lai mani iepriecina, kā Tu esi solījis Savam kalpam!” [Ps.119:75-76]

Uzvarētājs patiesi pazemo sevi Dieva priekšā

Dievs Kungs nav dusmīgs. Ja Dievs tiešām būtu dusmīgs, mēs visi būtu pilnīgi izzuduši. Dievs nevis labprātīgi soda cilvēci, bet kā taisnīgs Dievs ir spiests sodīt.

Kad esam nepateicīgi un nepaklausīgi Viņa Vārdam un Bauslībai, Viņš liek mums ciest. Tad velns tiek iesaistīts ar sērgām, badu un līdzīgām pātagām. Bet Dievs to dara nevis tādēļ, ka būtu mūsu ienaidnieks un Viņš gūtu baudu noskatoties mūsu ciešanās, bet, lai šāda šķīstīšana mūs sauktu uz nožēlu un labošanos. Šādi Viņš mūs mudina meklēt Viņu, un saukt pēc Viņa palīdzības.

Labs piemērs tam ir Soģu grāmatā, kur Dievs eņģeļa izskatā saka: “Tik bieži Es esmu jūs ievainojis, bet neviens nav mainījies”. “Bet Israēla bērni sacīja Tam Kungam: “Mēs esam grēkojuši. Dari ar mums, kā Tev liekas labi, tikai izglāb mūs šoreiz.” [Soģ.10:15]

Kad mēs dodamies un ļaujamies sava Pestītāja, Jēzus Kristus, rokās, un alkstam, lai Viņš mums palīdz, tad noteikti Viņš mums palīdzēs kā patiess Dievs. Lielākais kavēklis šeit ir tas, ka mēs nespējam ļauties Viņam.

Ņem vērā šo Vārdu: “Dari ar mums, kā Tev liekas labi, tikai izglāb un palīdzi mums.”

Proti, tas, kurš patiesi pazemo sevi Dieva priekšā Kristū, ir jau uzvarējis.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.