209. Kāpēc mums ir vajadzīga svētošana?


Apsolījums ikvienam, kas tic un top kristīts

Ja mēs ticībā raugāmies uz Dieva vārdu un Kristus apsolījumu par šo ūdeni, tad mums saskaņā ar šo ūdeni viss arī notiks tā, ka kļūsim šķīsti un glābti. Jo tas nav sapnis vai pasaka, bet gan mūžīga un dievišķa patiesība. Dievs nevar melot, un Viņš saka: “Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts.” Kad mūsu Kungs teic Savu vārdu, tas ir tūkstoškārt nozīmīgāks nekā visas mūsu domas un idejas.

Apsolījums ikvienam, kas tic un top kristīts


Tādēļ bez liekas šaubīšanās cieši pievērsīsim savas acis vienīgi mūsu Kunga vārdiem, jo bez tiem nekas cits visā pasaulē nav tik drošs un uzticams. Ja mums pēc šādām pārdomām būtu ļauts ieraudzīt, ko uzticamais Kungs ir mums darījis un devis Kristībā un Dieva vārdā, tad mēs kļūtu pārliecības pilni un tik priecīgi, ka aiz lielas laimes vairs nespētu dzīvot! Lieciet taču pie sirds, ko jums Kristus vārdi māca!

Viņš nesaka: “Kas tic un top kristīts, tas var tikt izglābts, bet tad viņam jālabojas,” bet Viņš saka pilnīgi noteikti: “Tas tiks izglābts.” Tas nevar tikt un netiks pazudināts, bet baudīs visu, ko Es ar Savu paklausību un ciešanām, Savu nāvi un augšāmcelšanos esmu izcīnījis; Manī tam piederēs mūžīga žēlastība pie Tēva, jo visi viņa grēki ir nogrimuši jūras dibenā, ka tos vairs nepieminēs.

Un, kaut arī šajā dzīvē vēl būs jāpiedzīvo daudz skumju un pazemojumu, panesot savu ļauno miesu, kas cīnās pret garu un kas ir neiztukšojams grēka un raižu avots, kas nereti šī ceļojuma laikā cilvēku pārsteigs, tomēr neviens grēks tam netiks pieskaitīts par pazudināšanu, jo tas ir ietērpts Manā taisnībā, kas nevainojami spēs pastāvēt Tēva priekšā.

Ar šo žēlastību cilvēks saņems mierinājumu un labu sirdsapziņu; Dieva Gars ar ticību mājos viņa sirdī, ik dienas šķīstīs un svētīs viņa prātu un atmiņu, vienlaikus apkarojot un nogalinot viņā mītošo grēku, līdz beidzot tas, noguris no ceļojuma, ticībā iemigs nāvē un taps atsvabināts no visa iekšējā un ārējā ļaunuma, lai baudītu mūžīgo prieku pie Kunga. Tas viss Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā ir apsolīts ikvienam, kas tic un top kristīts.

Birkas: , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.