302. Kāds, kristību sakarā, ir kūmu uzdevums?


Lūgšana prieka svētdienā

Bagātais, žēlīgais Dievs, Debesu Tēvs! Tu vadi mūs kā jaunākos. Tu raugi ievest mūs savā Valstībā gan caur bagātību, gan nabadzību.

prieka pilna meitene lūdzās

Tu mūs esi pieminējis, pirms mēs spējām pieminēt tevi. Tu dari mums visu labo. Tu atdari savu bagāto roku un paēdini mūs ar dienišķo maizi.

Vai Tu dod daudz vai maz, tomēr vienmēr Tu dod vairāk, nekā mēs esam pelnījuši un esam cienīgi.

Bet mums ir jāsūdzas par mūsu ļauno sirdi, kas negrib būt mierā ar to, ko Tu dod. Grūti mums vēl ir visās mūsu miesas un dvēseles vajadzībās raudzīties vienīgi uz tavu roku.

Jau no mūsu jaunības Tu esi mums parādījis daudz brīnumu savā mīlestībā.

Ak, mēs mazticīgie, kāpēc mēs tev neuzticamies? Ak, Tēvs, nedusmojies uz mums! Dod mums stipri paļauties uz tevi. Nedod mums pārāk lielu nabadzību vai bagātību, bet pabaro mūs ar mums pienākošo maizes tiesu.

Pasargi mūsu sirdis no sirdsēstiem. Pasargi mūs no negausības, un, lai mēs neceram uz nepastāvīgo bagātību, bet uz dzīvo Dievu.

Ja Tu mums liksi pieredzēt kādu trūkumu, tad paliec Tu mūsu vislabākā daļa. Mums Dievs un gana viss, kas vēl vajadzīgs ejot šeit dzīves ceļu, kas ir īss un drīz beigsies.

Ja Tu mums novēli kādu bagātību, tad dod mus arī tādu sirdi, kas tevi bīstas un sargās no grēkiem.

Tā mēs varēsim priecāties par tavu žēlastību gan bagātībā, gan nabadzībā.

Dod mums, Kungs, to, kas mums lieti der, un kas patīk tavam prātam. Jā, Kungs, ne mūsu, bet tavas prāts lai notiek!

To mēs lūdzam arī tava mīļā Dēla lūgšanā, kas mums mācījis tā lūgt:

Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.