256. Kas mūs mudina lūgties?


Vārds piešķir spēku Kristībai

Dieva vārdā teikts, ka Viņš ienāk jūsos ar Savu vārdu (Jņ.14:23; 15:7). Kristus ienāk jūsos vienkārši ar pasludināto, mācīto un Bībelē lasīto Dieva vārdu. Bez tam Dievs Savam vārdam ir arī pievienojis dažus īpašus līdzekļus, lai veiktu Savus brīnumus. Kristus ar Viņa dzīvā vārda sludināšanu un mācīšanu ne vien ienāk jūsu ausīs, bet arī ir savienojis Dieva vārdu ar ūdeni un ienāk jūsos ar šo ūdeni. Kristība ir Dieva vārds, savienots ar ūdeni.

Vārds piešķir spēku Kristībai

Agrīnajā kristīgajā baznīcā Dieva vārds par Kristību ir pamudinājis kādu mākslinieku iegravēt akmenī šo attēlu. Attēlojot Dieva vārda rakstu rulli virs kristāmā zēna galvas, mākslinieks vienkārši, tomēr uzskatāmi rāda, ka Kristība ir tas pats Dieva vārds ūdens veidolā (Jņ.3:5; Ef.5:26; Tit.3:5).

MATEJA EVAŅĢĒLIJS (28:19) RĀDA, KA DZĪVU DAROŠAIS DIEVA VĀRDS KRISTĪBĀ DARA JŪS PAR JĒZUS MĀCEKLI

Kristība ir Dieva vārds, kas savienots ar ūdeni, jo Jēzus sacīja: “Eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā” (Mt.28:19). Ūdens, savienots ar dzīvo Dieva vārdu un apsolījumu, dara brīnumus.

Vispirms Jēzus norāda uz ūdeni kā veidu, kā darīt par mācekļiem, jo Viņš saka: “Darait par mācekļiem.. kristīdami.” (Grieķu vārds baptizein nozīmē vienkārši mazgāšanu. Kā vienkārša mazgāšana ar ūdeni šis vārds ir tulkots, piemēram, Mk.7:4 un Lk.11:38)

Tad Jēzus šai mazgāšanai ar ūdeni pievieno Savu visspēcīgo vārdu: “Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā” (Mt.28:19). Ar šiem vārdiem Jēzus pasludina, ka “mazgāšana”, kas padara par mācekli, nav cilvēku veikta mazgāšana, bet gan “paša Dieva darbs”. Bez dzīvā Dieva vārda ūdens ir bezspēcīgs.

Te varētu noderēt kāda analoģija – sūtnis, citā zemē pārstāvēdams savu valsti, runā un rīkojas tikai savas valdības vārdā. Sūtņa sacītie vārdi nav viņa paša vārdi, jo viņš pasludina savas valdības viedokli. Mute, kas izrunā šos vārdus, ir sūtņa mute, bet vārdi ir viņa valdības vārdi. Līdzīgi ir ar Kristību “Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā”. Tā nav cilvēka darbs, bet gan paša Dieva darbs, kas tiek veikts pēc Jēzus pavēles. Mācītājs kā Kristus sūtnis izrunā vārdus, bet tie ir Dieva vārdi, kas, dievišķā spēkā savienojoties ar ūdeni, padara to par Kristību. Mācītājs ir Kristus sūtnis (2.Kor.5:20).

Šīs divas lietas – ūdens un dzīvais, brīnumainais, dzīvu darošais Dieva vārds rada Dieva brīnumu – Kristību, kā tas tik skaidri parādīts šajā brīnišķīgajā mākslas darbā. Savukārt Kristība dara jūs par Jēzus mācekli, kā Viņš ir teicis: “Darait par mācekļiem.. kristīdami” (Mt.28:19).

KAD JŪS KRISTĪBĀ TOPAT PAR JĒZUS MĀCEKLI, VIŅŠ DZĪVO JŪSOS!

Un atkal mēs nonākam pie tā paša jautājuma. – Kristus ienāk cilvēkā ar Dieva vārdu, bet vai Viņš nāk arī kādā citā veidā?

Nē, Kristus ienāk jūsos tikai un vienīgi ar Dieva vārdu. Kā jūs redzat šajā attēlā, Kristība ir Kristus vārds, savienots ar ūdeni. Kristība ir līdzeklis, ko Dievs izmanto, lai veiktu brīnumu – cilvēka atdzimšanu. Tāpēc ikviens kristietis var droši sacīt: “Es zinu, ka Kristus dzīvo manī, jo es esmu kristīts Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā.”

    Jēzu, es Tev pateicos, ka Kristībā Tu esi ienācis manī, lai dzīvotu manī. Pasargi mani no kārdinājuma, lai es Kristību aplami neuzlūkotu par kaut ko tādu, ko es pats daru. Dāvā man nepārejošu ticību un paļāvību uz Tavu vārdu, lai es spētu uzticēties Kristībai, kurā Tavs visspēcīgais vārds ir savienots ar ūdeni un kura mani dara par Tavu mācekli. Āmen.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.