112. Ko Dievs aizliedz šajos baušļos?


Īstais kristīgas mīlestības darbs

“Esiet krietni, dzīvojot starp pagāniem, lai par tām lietām, kurās tie nosoda jūs kā ļaundarus, tie, vērodami jūsu labos darbus, slavē Dievu piemeklēšanas dienā.” [1.Pēt.2:12]

Īstais kristīgas mīlestības darbs

Redzi, cik lielisku kārtību ievēro Sv. Pēteris. Iepriekš viņš ir mācījis, kas mums jādara, lai apspiestu mūsu miesu ar tās ļaunajām kārībām. Tagad viņš māca, kādēļ tas ir nepieciešams. Kādēļ man ir jāapspiež mana miesa? Lai iemantotu pestīšanu? — Nē, tādēļ, lai dzīvotu krietnu dzīvi pasaules priekšā. Krietna dzīve nedara mūs dievbijīgus; mums jābūt dievbijīgiem jau iepriekš un jātic, pirms vēl esam sākuši dzīvot krietnu dzīvi.

Savukārt krietna ārējā dzīve ir vajadzīga nevis mūsu pašu dēļ, bet tādēļ, lai tās dēļ pagāni labotos un ar mūsu starpniecību arī viņi nonāktu pie Kristus (kas arī ir īstais kristīgas mīlestības darbs). Viņi mūs aprunā un lamā, uzskatīdami par vislielākajiem neliešiem, tādēļ mums viņiem jārāda krietnas dzīves piemērs.

Tādēļ Sv. Pēteris saka: jums jāpacieš tas, ka jūs lamā kā. ļaundarus. Tādēļ dzīvojiet tādu dzīvi, lai nevienam nenodarītu pāri, tad redzēsit, ka pagāni jūsu dēļ labosies. Lai “pagodinātu Dievu piemeklēšanas dienā.” — tas ir, jums jācieš pārmetumi tik ilgi, līdz kļūs skaidrs un acīmredzams, ka viņi jums ir darījuši netaisnību, un viņiem nāksies pagodināt Dievu jūsos.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.