Ieskaties

4 komentāri par “Krietnu Luterāņu Brālība

 1. PalDies ka neprasi nedz skaidrot, nez konkretizēt uzrādot, “…kuri tad ir Tie viltus brāļi?…” Ja tev ir Bībele un tev tā atklāj, ka ir daudz brāļi kuri iet maldus ceļus, bet tomēr ir brāļi Kristū… tad tu esi pareizā ceļa gājējs

  esi aicināts arī e-POLEMIKā šīs tēmas sakarā

 2. Tezaurs.lv vienu no skaidrojumiem brālībai min apvienību, kurā ietilpst vienas konfesijas ticīgie.

  Vārds Brālība tamdēļ šeit nav tulkojams citādi, kā vien nozīmē KRISTIEŠI, jo uzskatām, ka luterisms nav kāds īpatns kristietības novirziens, bet pati kristietība jeb Kristīgā Baznīca tās būtībā.

  Nesaskatu šajā pretrunas.

  Tomēr mani apbēdina slēgtās grupas, pirmie, nevienam nezināmie noteikumi jaunu dalībnieku uzņemšanai. WhatsApp izmantošana, un Twiterī noplūdusī informācija liecina par savējo klubiņu.

  Man nekas nav skaidrs un saprotams pat pēc šī skaidrojuma. Kas mainīsies, kas ir mainījies pēc 16.marta?

 3. Lūk, cody,

  …Ir kaut kas dziļa niecīguma pilns, kas notiek uz zemes, un proti – ka ir taisnīgi cilvēki, kuriem tā klājas, kā vajadzētu klāties bezdievīgajiem pēc viņu darbiem, un ka dažam bezdievīgam tā klājas, kā vajadzētu klāties taisnajam pēc viņa darbiem. Tad es sacīju: arī tā ir niecība.

  Tādēļ es slavēju prieku, jo cilvēkam nav nekā labāka zem saules, kā vien ēst un dzert un priecāties, un šādā noskaņā lai aizrit visas viņa nemitīgo pūļu pilnās dzīves dienas, ko Dievs viņam dod zem saules. Un arvien, kad es centos izdibināt dziļākās gudrības pamatus un novēroju visu rosību, kas norisinās zemes virsū, es esmu par dievišķās varas izpausmi atzinis, ka cilvēks, ja arī viņš savām acīm neatvēlētu ne mirkli atpūtas ne dienu, ne nakti, tomēr nespēj izdibināt to varu, kas pastāv zem saules, un cilvēks, neraugoties uz visu piepūli, ar kādu viņš cenšas to izdibināt, taču to izdibināt nespēj.

  Un, pat ja gudrais iedomājas sevi to izdibināt spējam, patiesībā viņš izdibināt to tomēr nespēj. (Sal. māc. 8:6+)

Atbildēt