Ieskaties

50 komentāri par “Austrāļu luterāņi vēl neordinēs sievietes

 1. Interesanti, kas ir to likumsakarību pamatā ka luterāņi ir tik viegli pakļaujami šadām nebibliskām izmaiņām, bez maz sacenšoties par iespēju aziet pa pieskari?

  Varbūt velns ir īpaši saniknojies uz luteŗāniem un izmanto izdevību atspēlēties šodienas luteŗāniem par Evaņģēlija atkal godā celšanu caur Reformāciju?

  Varbūt lajus vajag turēt tālāk no baznīcas pārvaldes kā kopējā masā visvieglāk ietekmējamos un doktrināli vienaldzīgos?

 2. ..Ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru Dievs piešķir..Pēt.4:11

  Tas ir: kas valda kristīgajā Baznīcā un pilda savu amatu jeb kalpošanu dvēseļu aprūpes darbā, tas nedrīkst rīkoties pēc savas patikas un sacīt: es esmu kungs; visiem ir man jāklausa un jāpilda manas pavēles! Dievs grib, lai netiktu darīts nekas cits kā vien tas, ko Viņš dod un norāda, lai tas būtu Dieva darbs un kārtība. Tas tādēļ, ka Dievs negrib, lai darbi, kas tiek darīti kristīgajā Baznīcā, būtu tukša māžošanās.
  Tādēļ mums jābūt pārlircinātiem, ka Dievs ir tas, kas mūsos runā un darbojas, un mūsu ticība varētu sacīt: ko es esmu sacījis un darījis, tas ir Dieva vārds un Dieva darbs – par to esmu pārliecināts un, ja vajadzīgs, esmu gatavs mirt. Citādi, ja man nav šādas pārliecības, tad mana ticība ir balstīta uz smiltīm un viegli varu krist velna nagos.
  Tā nu ir stingri aizliegts pieņemt bīskapu likumus, ja nevaram būt pārliecināti, ka tas, ko bīskaps dara, ir paša Dieva vārds un pavēle. Ja tā nav, tad viņš ir uzskatāms par meli. Jo Dievs ir pavēlējis, lai mūsu sirdsapziņa būtu balstīta uz klints pamata. Tas ir sacīts par vispārējo kārtību – lai neviens tajā nesekotu pats savām iedomām un nedarītu neko tādu, par ko nevar būt pārliecināts, ka Dievs to grib. Tā nu tu redzi, ka Sv.Pēteris jau ilgu laiku iepriekš ir noraidījis pāvesta un bīskapu valdīšanu, kāda tā tagad ir.

  Mārtiņš Luters „APUSTUĻA PĒTERA pirmās un otrās vēstules kaidrojumi 123lpp.“.

 3. Tiešām ir tā, ka visādas maucības pielīp luterāņiem. Sieviešu ordinācija kā pirmais solis. Homoseksuālistu idejas atradušas auglīgu augsni tieši luteriskās draudzēs.

 4. Es nepiekritīsu, ka sieviešu ordinācija ir maucība! Viss ir maucība, kur Kristus nav centrā vai kur mēs esam neuzticīgi Kristum. Lasu Bībelē, ka Jēzus mācekļi, apustuļi, bija neuzticīgi Kristum, nobijušies, bet sievas bija tās, kas gāja pie Jēzus un bija pirmās, kas pasludināja Jēzus vārdus!

 5. Jani Karklin, izlasi e-publikāciju Sievietes mācītājas, kurā uzrādīti argumenti pret sieviešu ordināciju un iecelšanu mācītāja kārtā. Šajā rakstā izteikts ļoti ass vērtējums par sievietēm mācītājam, jo tā autore Ulla Hinbeka bijusi ordinēta un kalpojusi Zviedrijas baznīcā, līdz pārliecinājusies, ka Bībele neļauj sievietei ieņemt mācītāja amatu.

 6. Viena lieta ir skaidra: – ar balsojumu nav noskaidrojama Patiesība;
  Proti, tā gan ir liela svētība kādai tautai, ja balsojums to apstiprina; …Ja lielākais vairākums turās pie Rakstu patiesības. Tad draudzē viss notiek saskaņā ar lūgšanu “…Dieva prāts notiek kā debesīs, tā arī virs zemes” un taisnība var triumfēt (cilvēku taisnība līdzinās Dieva taisnībai).

  Taču var gadīties arī tā, ka ir atlicies tikai viens patiess Dieva pravietis, iepretim bezdievīgam (un šķietami vienbalsīgam)pūlim.
  Proti, tas, ka viņa taisnība netiek ņemta vērā, tas nekādā mērā nemazina Dieva taisnību un Rakstu autoritāti, taču tauta iet postā, jo (tās lielākais vairākums tā nolēmis) …tā izvēlējusies savu taisnību (kādu alternatīvu gudrību, jeb surogāt taisnību).

  Un pagaidām mēs runājam vēl tikai par laicīgām lietām (lai arī tie saistītos ar draudzes jautājumiem).

  – – –

  Baznīca nepazīst tādu kārtību – balsošana …(meslu mešana oki, tā lūk ir cita lieta, ja ir jāizšķiras kādā jautājumā)… jo Baznīcā ir jābūt vienprātībai.

  Un luteriskā baznīca ir vienprātībā arī par “sieviešu ne-ordinēšanas jautājumu”. Ja tas atkal un atkal tiek cilāts un pārvērtēts (liekot šo jautājumu uz balsošanu) tas vien jau norāda, ka ar pašu luterismu tur nav k-kas kārtībā. Tur tad nākamais solis būtum balsot par “jaunu luterismu”, pēc tam par “pareizāku kristietību” un visbeidzot par “labāku dievišķumu”. [vienkāršotāk sakot ievēlēt citu Luteru, citu Kristu, citu Dievu].

  Varbūt izklausās skarbi, taču realitāte ir gaužām skarbāka (kā es te tā vēl maigi izsakos).

 7. Robert, visu sen esmu lasījis, Bibliskie argumenti ir abām pusēm, pēc pieredzes arī redzu, cik svarīga loma ir sieviešu kalpošanām. Redzot, ka nav to vīru, vai pareizāk sakot, lielākā daļa ir maukas(vīr.dz.)un iepretīm sievas ir ar Biblisko mugurkaulu, esot Kristū un glābjot dvēseles, tad man šķiet smieklīgi(skumīgi), ka vīri guļ krāsns augšā un spriež par sieviešu ordinēšanu vai neordinēšanu! Vai bārstās teoloģiskajām zināšanām.
  Piekrītu jums brāļi par sieviešu neordinēšanu, bet nevaru piekrist tam, kā to izmanto Vanags un Ko un tā aisegā dara daudz bīstamākas lietas.

 8. nepiekritīsu, ka sieviešu ordinācija ir maucība

  nevaru piekrist tam, kā to izmanto Vanags un Ko un tā aisegā dara daudz bīstamākas lietas.

  Janim Kārkliņam
  Nesaprotu, kur jūs, mīļie entuziasti (tā jūs kvalificējaties saskaņā ar luterisko teoloģiju) visu šo raujat???

 9. iepretīm sievas ir ar Biblisko mugurkaulu, esot Kristū un glābjot dvēseles

  Kur tu tās redzi? Zviedru lezbas ar biblisko mugurkaulu??? Kādi bibliskie argumenti?

  Sievas ar biblisko mugurkaulu neraujas ieņet tām neparedzētu garīgo amatu, bet kalo Dievam pazemīgi saskaņā ar iespējām.
  Apmātībā raujas pie šprices visādas feministes un karjeristes, kas vēlas pašapliecināties vai vnk nopelnīt (Zviedrijā būt mācītājam ex-valsts t.s.baznīcā esot labi apmaksāts darbs)

 10. Redzi, tas ir kā piemērā, kur sieva (lepna būdama) “neies jau vīru lūgties malku saskaldīt“. Un kāpēc lai vīrs līstu no krāsns-augšas lejā, ja tur tik silts? Un kāpēc lai pārstātu dzeršanu, ja sieva šo tā pat par ‘neko’ netur?

  Ja šī saka: “man tevis nevajaga, pati visu varu (lai ar maskē savu kaunu, ka pie dzīva vīra būdamai nākas uzvesties kā atraitnei)… jo vīru jau vajgaga tikai tāpēc ka citām sievām tādi (un daudz labāki) ir”.

  Te nav jāapcer vīrišķā/vs/sievišķā cīņas principi. Matriarhāta izpausmes, jeb Mātītes (dzīvnieciskā) dabas pretstatījums “vīriešu pasaules neapstrīdamajai” kārtībai nav tas, kas še būtu jāapskata kā noteicošais. Tā pat ne jau spēja/nespēja mācīt,sludināt un pārvaldīt sakramentus ir pamatā aicinājumam kalpot baznīcā.

  Daudzas mūsdienu sievietes ir pierādījušas, ka var būt labākie kara-vīri. Bet vai jau pats nosaukums (kara-sieva… tā gan šīs neļaujas saukties) … vai tas negriež ausīs?

  Katram ir savs aicinājums, ko degsme+gribēšana+varēšana nekompensē. Var protams to aizstāt ar iz-aicinājumu. Bet ja Tas Kungs sievas nav aicinājis apustuliskajā kalpošanā, kāpēc lai mēs (no sava prāta) to darītu? Un ja kādi sākuši – mēs tos nepazīstam (lai tie dara paši kā šiem tīk)

 11. sieviešu vēlēšanos kļūt par ordinētu kalpotāju, varētu pielīdzināt vīriešu vēlmei kļūt par dzemdētāju.

  realizēt lietas, ko Dievs Tas Kungs nav iedibinājis, ir absurds

  savukārt arhivanaga sieviešu NEordinēšana ir liekulīga, jo kopš 1993.gada Dieva vārda publiskajā kalpotājas amatā ievestas vismaz 20 daiļā dzimuma pārstāves.

 12. Centīšos vēlreiz.
  Es saprotu tā, ja nav vīra, tad sieviete Kristū, var mācīt. Dievs stājas pretīm lepnajiem. Nedod Dievs, bet es izvēlētos sievieti Kristūpar mācītāju( jo tur viss ir viens) nekā vīrieti,herētiķi, kā arī piemēram pederastu, kas ir viens un tas pats.
  Viens ir kad mēs paņemam Dieva principus pēc būtības vai normālā situācija, bet pavisam kas cits ir pie mūsu nenormālās situācijas.
  Vēl jau protams varētu diskutēt par ordināciju, kas tā ir un priekš kam tā ir? Bet tas jau citur un citā reizē.

 13. Jani Karklin, vai tad Bībele mums skaidri neatklāj sievietes lomu un viņas uzdevumus?

 14. pavisam kas cits ir pie mūsu nenormālās situācijas.

  Jani Karklin,
  Atkal pseidoprotestantiska mētāšanās ar vārdiem bez iedziļināšanās?
  Tu vēl neatbildēji par bīstamajām lietām!

  Faktiski tu pārkāp bausli – “Tev nebūs dot nepatiesu liecību ar savu tuvāko”!.
  Kur , piem.LELB, ir nenormālā situācija ar simts vīrieškārtas mācītājiem,
  no kuriem liela daļa ir Lutera Akadēmijas beidzēji.
  Protams, var atrast dažu čuģiku šur un tur, bet situācija garīdzniecībā kopumā ir salīdzinoši

  n o r m ā l a.

  Bet ar tām sievietēm un pederastiem ir tā kā kādas LELB draudzes bijušajā māsu draudzē Zviedrijā –
  draudzes t.s.garīdzniecība sastāv no viena,
  nu laikam jau pensijā aizgājuša daudz maz tradicionāla mācītāja

  un vairākām sievietēm un pederastiem, pie tam sievietes un pederasti tur sadzīvo kā cimds ar roku.
  Jo abas puses jau intuitīvi saprot savu neleģimitāti kā garīgā amata veicējiem, tātad nākas vienai otru piesegt.

  Tu, naivais, domā, ka tās sievietes tur māca Evaņģēliju???

 15. Robert, man Dieva vārds atklāj, ka sieva ir mans palīgs un katra vīrieša. Kad es dodos uz darbu vai eju karot, mana sieva paliek mājās un audzina mūsu bērnus. Šodien katra otrā ģimene un iespējams, ka vairāk ir šķirti vai dzīvo pārkāpjot laulību. Kas audzina bērnus. Piedodiet, bet arī mācītāji pārkāpj laulību, precās pa divām trīs reizēm un māca tik tālāk, ko viņi māca?

  luterāni
  Es saprotu, ka tu esi tas īstais luterisko ticību turētājs! Protams lasot komentārus par to māc šaubas, bet nu labi, ja jums tā patīk godātais kungs, lūdzu piedodiet, kad tik zemas kārtas cilvēks, kā es atļāvās izteikt savu viedokli. Par Vanags un ko , jābūt aklam lai neredzētu, kā iznīcina luterisko baznīcu un ievieš maldus mācības, kuras nebalstās Kristū. Nerunājot par Vanaga viltus ievēlēšanu arhibīskapa amatā.
  Par sieviešu ordinēšanu, es nerunāju par principu, kā tādu, bet par izņēmumiem, kad tas ir nepieciešams.
  Par nepatieso liecību esmu gatavs atbildēt!
  Nesmīdini, par lutera akadēmiju!
  Par time simts mācītājiem runājot, vienīgā mēraukla šeit būs Dieva vārds un par cik piesauc Lutera akadēmiju, varam ņemt Vienprātības grāmatu.
  Tad interesanti ar ko tu salīdzini to normālo situāciju?!
  Labāk būt naivam nekā liekulim!

 16. Sveicināti! Atvainojos par iejaukšanos!
  Luteranis no Liepājas puses,draudzēm un baznīcām nepiederu.Nezinu pareizās atbildes,varbūt varat paskaidrot:

  1. Vai sieviešu ordinācija (turpmāk -so) ir svarīgākais jautājums luteriskā mācībā,sieviešu neordinēšana vieno gan konfesionālos luterāņus gan Vanaga baznīcu gan pāvestiešus,bet šķeļ ārzemju latviešu luterāņus un Vanaga baznīcu,piem. Igaunijā dzimtenes un trimdas luterāņi ir vienota baznīca?

  2. Vai klausīties sievieti,kas sludina Evanģeliju,vai vīru kas LR1 Svētdienas rītos milzu auditorijai stāsta blēņas-ielīst sevī un mklēt Dievu,citē trapistus un jezuītus utt.?

  3. kā skaidrojat Rakstu vietas uz kurām atsaucas so aizstāvji-1.Kor11,5,Ap. d2.17,18 ?

  4.Nejauši saitā sieviesuordinacija.lv atradu luterāņu un pāvestiešu kopeju dokumentu-No konflikta uz komūniju-tas pieņemts pag . gadā.Ja pareizi saprotu,tas ir svarīgs dok. visiem luterāņiem,bet priesteri un pravieši klusē,pilnīgs noslēpums.Ja dok. papētīsiet,no Vanaga baznīcas spriest par svarīgiem teoloģiskiem jautājumiem deleģēts…. sieviete.

  Dievpalīgu.

 17. Jani K., nevajadzētu uz izņēmumiem balstīt savu pārliecību…

  Tavā [saprātīgā attāluma] apkārtnē noteikti ir viens krietns mācītājs pie tā brauc klausies Vārdu, saņem Sakramentus un nefilozofē, “kas būtu, ja būru” tas var aizvest neceļos…

  Johan, iesakumā izlasi šo: http://www.ebaznica.lv/sieviesu-ordinacija-4673/

 18. Jā, Robert, paldies par sapratni un iecietību.:)
  Es ļoti cenšos, lai mna pārliecība būtu balstīta Dieva vārdā. Es saprotu, ka uz pieņēmumiem nevajadzētu balstīt pārliecību un saprotu, ka izņēmumi ir iespējami. Kā piemēram varam ņemt kristību.(4.pielikums)
  Palikšu pie Pāvila vārdiem: Dzenieties man pakaļ tā, kā es Kristum.

 19. Johan draudzēm un baznīcām nepiederu

  No tā arī ceļas liels ļaunums,
  ka ir ļaudis, kas sauc sevi par luterāņiem,
  bet baznīcām un draudzēm piederēt vis nevēlas,
  savukārt līdzi spriest par baznīcām un draudzēm svarīgām lietām vēlas pat ļoti.

 20. Janis Karklins,

  Saprotu, ka tu esi no tiem, kam grūti pateikt ko labu par baznīcu,
  jo psiholoģiski ir ieciklējušies uz negācijām.
  Baznīcā neapšaubāmi ir vājās vietas un problēmas, kas jārisina, bet…
  Mani nebeidz pārsteigt šādi bravūrīgi vispārināti un absolūti paštaisni apgalvojumi baznīcas iznīcināšana, viltus ievēlēšana, kas neatrodas saiknē ar objektīvo realitāti…

  Kas attiecas uz mācītājiem, kas pārkāpj laulību, precās pa divām trīs reizēm un māca tik tālāk, nevajadzētu pārspīlēt.
  Kādos pāris gadījumos, kuros māc. pārkāpa laulību, viņi ir atstādināti no kalpošanas.
  Savukārt, ir gadījumi, kur laulību pārkāpušas vai vnk kopdzīvi turpināt ar trūcīgu (kas ir lielākā problēma mācītāju ģimenēs) mācītāju nav vēlējušās sievas, un šādos gadījumos nerepresē mācītāju.

  ARĪ – Lutera akadēmija būs bijusi vieta, kur daudzi studenti tiešām nopietni ir paņemuši rokā Vienprātibas grāmatu un ar to sistemātiski iepazinušies.

  Lutera Akadēmiju, apliecinu, ka tajā māca saskaņā ar DIEVA VĀRDU –
  šo arhibīskapa lolojumu ekskluzīvi baznīcai nemaz nevar salīdzināt ar liberālo teoloģijas fakultāti, kurā pirms tam daudzi labticīgi jaunieši bija spiesti klausīties lietas, kas pretējas viņu sirdsapziņai un ticības pārliecībai.

 21. to biskaps
  Tev ir liels ļaunums ka nepiederu baznīcai un muti virinu, citiem bija liels ļaunums ka piederēju baznīcai un muti virināju, man liels ļaunums, kad baznīcā melus mēģina iebarot par patiesību, katram savs…..

  Pēc vanagbaznīcas datiem Latvijā ap 600 000 kristītu un iesvētītu luterāņu, baznīcai pieder ap 40 000 t.i. ap 7%.

  Mēģini atbildēt vai tie kas klīst bez gana visi ir auni āži, nolādēti un pazuduši, jā un kāpēc viņi klīst

 22. johan,
  muti vajag lietot lai baznīcu un draudzi celtu,
  nevis melstu par meliem, kurus kāds mēģina iebarot par patiesību.

  Ja esi dzirdējis herētisku sprediķi, kas propagandē maldu mācību,
  tad kar pie lielā zvana.
  Bet no vispārinoši abstraktām apsūdzībām izvairies. Sāk jau tās apnikt, visi tik runā ap un apkārt, bet neko reāli konkrētu pateikt nevar.

  Kāēc viņi klīst?
  Lai arī pieļauju, ka var būt kristieši, kas savu neesamību baznīcā un ticīgo draudzē kompensē ar dedzīgu lūgšanos un kristīgi celsmīgas literatūras lasīšanu,
  absolūti lielākā daļa klīst tāpēc ka ir garīgi kūtri un slinki, mazticīgi un pat neticīgi. Daudzi vnk atliek – gan jau kaut kād nākotnē sākšu iet baznīcā.
  Čakli ir tikai kristīties un bērnus kristīt.

  Es pat viņus spēju saprast, nu ja nav sirdī nepieciešamības apziņas nopietnai kristīgas ticības apliecināšanai un praktizēšanai, tad nav.

 23. Cita tēma
  Tu kļūdies luterāni, man ir ļoti daudz laba ko pateikt par Kristus Baznīcu, bet diemžēl tam nav sakara ar blēžiem un liekuļiem kuri ir iedomājušies, ka ir baznīca, bet protams, tas arī nav bez Dieva ziņas.
  Par ievēlēšanu runājot, ir vēl palikuši, kas piedalījās un zin kā notika J. Vanaga ievēlēšana, kas neatbilda satversmei.
  Par mācītājiem laulības pārkāpējiem, tev laikam pietrūkst informācijas, bet katram jau ir sava izvēle, man tikai fascinē, kā tas tiek atspoguļots. Tas, kā viens harizmātu līderis teica: vai tad jūs gribat lai es dzīvoju hruščovkā un braucu ar moskvišu?
  Par LU un VG rokās paņemšanu, tas ir smieklīgi, varētu teikt tā, ka katrs kristietis kādreiz rokās ir paņēmis Bībeli, nu un tālāk.
  Par mācībspēkiem runājot, piedod ja tev šķiet ka Bitāns un lūžņu šefs ir ok, tad ko tur vēl piebilst…
  salīdzināt ar LU fakultāti, tas aptuveni tā pēc principa, izvēlieties no diviem ļaunumiem labāko.

  Interesanti šodien bija lasīt Mārtiņa Lutera komentāru “Apustuļa Pētera pirmās un otrās vēstules skaidrojumi” 1Pēt.5:2-5.

 24. Jani Karklin

  Mēs tagad runājam par LELB vai reliģiskam organizācijām ar harizmātu līderiem?/

  Teicu par konkrētiem grēcīgiem atgadījumiem LELB un kā tās lietas tika risinātas.
  Kāda man daļa gar katru tā saucamo harizmātu līderi un viņu mīlas piedzīvojumiem.
  Arī amatbrāļiem nestāvu klāt ar sveci:)

  Vai galīgi nesaproti tēlainu valodu? Lutera Akadēmijā (kuru tu nez kāpēc sauc par ļaunumu) Vienprātības grāmatu mācās sistemātiski.

  Un, Bitāns ir OK, kā tu saki – Lūžņu šefs ir liels ūnikums, ne katrā lietā viņam piekristu.
  Bet respektēju, ka caur viņa kalpošanu daudzi nākuši pie Kristus.

  Redzi, mīlēt neredzamo Kristus Baznīcu nav liela maksla,
  bet mācies mīlēt arī redzamo – klātesošos brāļus un māsas Kristū un nesaskati visur tikai ļaunumu un problēmas.

 25. luterāni
  Runāju tikai par lelb, par harizmāta izteikumu minēju kā piemēru, tikai dēļ tava piemēra kur sieva dēļ materiālā šķirās no vīra mācītāja un kur vmācītājs varētu teikt uzreiz precās otro un pēc tam trešo reizi, vai tad tā nav liekulība? Ja tev trūkst informācijas, tad nevajag ar putām uz lūpām apgalvot, ka lelb viss ir kārtībā, mums jau šeit nav jāapspriež, kuri nu ir tie grēcinieki, ne mums viņus tiesāt, runa ir par to, ka pie kalpošanas ir cilvēki, kas met lielu ēnu pār kristīgo ticību un mācību. Vienkārši šķiet diezgan liekulīgi, ka baznīcas vadība tik traki izceļ, šo sieviešu jautājumu( ar gudru ziņu),iespējams tā dabūnot sev daudz sabiedrotos, un tai pašā laikā posta kristīgo evaņģēlija mācību.
  Par LA, ja tur nemāca pēc Dieva vārda būtības vai māca pēc savām interpretācijām kas nav saskaņā ar Dieva vārdu, kas cilvēkus netuvina Kristum, bet aizved garām. Skatoties mācībspēkus, kas sēj studentos maldus, tad tas ir acīmredzams ļaunums, vai ne tā?
  Tu vari ikdienā braukt ar a/m, bet tas nenozīmē, ka tu esi labs šoferis. Ja nams nav celts uz klints, bet uz smiltīm, kas notiks?
  Mums jau nav jārunā par putniem un ko, bet jāskatās vai mūsu vidū netiek sēti maldi, ne pret miesu un asinīm, bet pret varām un valdībām, un ja sēj maldus, tad kāda starpība, kas to dara? Šeit nedrīkst toleranti klusēt! Cīņa par evaņģēlija ticību ir dota katram kristietim!
  lelbā ir tieši tāpat kā mūsu valstī, vadības cinisms ir nepārspējams un tiešām ir vientiesīgie ļautiņi tic, ka kaut kas pats no sevi mainīsies uz labu, katrs savā komforta zonā ielīdis un gudri spriedelē.
  Par mīlēt un nemīlēt, vai nav augstprātība spriest, vai kāds cits mīl vai nemīl klātesošos brāļus un māsas? Mīlestība ir glābt mūsu tuvāko dvēseles un visur ir ļaunums kur nemājo Kristus.
  Svētīgu dienu.

 26. to biskaps
  Tu aicini par heretisku sprediķi kārt pie lielā zvana, bet pats to nedari, atkārtošos, sprediķus radio par Dievu meklēšanu sevī klausās tūkstošiem ļaužu, konkrēts fakts, bet neviens priesteris vai bīskaps publiski pret to neiebilst, neviens, nobody, bet tas ir bīskapa tiešais pienākums -Tit.1:9.

  uzskati, ka izklīdušās avis pašas vainīgas, nepareizi. Pateikšu priekšā ko par to saka Raksti – gani gana paši sevi. Jūs avju pienu dzerat, ar viņu vilnu ģērbjaties un kaujat taukās, tās izklīda tāpēc ka tām nebija gana-sk Ech.34.nod.

  atpakaļ pie sākuma jaut. par so. Evaņģēlijs jāsludina līdz pasaules galam. Ja vīri-priesteri un biskapi to nedara, tad Dievs aicina sievas un nevienam neprasa ne padomu ne atļauju, par to raksta arī dr.M.Luters šeit jau minētajā Pētera vēstuļu skaidrojumā par viltus mācītājiem.

  Arī reformācijai jāturpinās ikdienas līdz pasaules galam. Mēs ticam, mācām un apliecinām-Kristus ir vienīgais Kungs arī baznīcā, mēs topam taisnoti no žēlastības vienīgi ticībā.
  Mes noraidām – gavēņus, luteriskus klosterus, ignāciskus vingrinājumus un kontemplācijas, zeltītus tērpus un cepures, m—u baznīcu, kas Bābeles vīna piedzērusies apdzirda daudzus.
  Amen.

 27. Janis Karklins,
  Redzams,
  ka boļševistisko ateistu nomesto karogu baznīckritikā,
  kuri sistemātiski meklēja
  kur piesieties garīdzniekiem un
  to vispārināja savā ateistiskajā “kalpošanā”,
  nu ir pacēluši reliģiskie radikāļi…

  Zini, kā nomalnošanas mehānisms darbojas?
  Tā, ka nomelnot var visu un visus un izpostīt draudzes un kalpošanu.

  Tā kā vajag būt ļoti uzmanīgam un runāt patiesību mīlestībā.
  Svarīgi ir runāt par lietu, par to ko vajag vērst un kas vēršams par labu.

  Nav NEVIENA ideālā baznīcorganizācija, NEVIENA PAŠA.
  NAV un NEBŪS!

  Un nav nekā bez interpretācijas!
  Viss ko Tu te raksti par LELB, ir Tava INTERPRETĀCIJA, vai ne?

  Runa ir par to, ka pie kalpošanas ir cilvēki, kas met lielu ēnu pār kristīgo ticību un mācību.

  Jā, katram ir iznācis ar pāris tādiem saskarties, neko darīt,
  tāpat ir iznācis saskarties ar naidīgi noskaņotiem lajiem. Visādi gadās.

 28. johan,
  nevajaga sava miesas prāta iedomas par baznīcu, evaņģēliju un reformāciju attiecināt uz Dievu.
  Nestāsti pasakas, ka Dievs ir aicinājis sievas – lai tās atdarītu durvis herēzēm un izpostītu baznīcas.

  Noraidi vien savā kambarītī sēdēdams, cepures un kontemplācijas,
  katram jau vajaga sava prieciņa.:-/
  Citam tiek prieks zeltītu cepuri uzvilkt, citam atkal noraidīt.

 29. johan, vari pasacīt, kurā vieta Luters ir izteicies par sievietēm, kuras Dievs aicina mācītaja amatā?

 30. Tas, (kaut kas) ir novirze no normas, kas sākotnēji tiek klaji nosodīts; vēlāk ar netiek īsti pieņemts; tad ar laiku un k-kā samierinoties, pieļaujams; tad pamazām aprodot tas kļūst par pieņemto normu; līdz visbeidzot – novirze no normas ir nevis tas (nepareizais), bet vēršanās pret to. (1. Jāņa 4:6)

  Šī ir heterodoksijas prakse (un tās sāpe). Tur vajaga aizvien lielāku vilktspēju, lai problemmu rissinatum. Nejūdzieties tur iekšā!; Pat savu roku nelieciet tam klāt! Kas mums ar to (svešo jūgu) varētu būtum kopistisks? (2. Kor. 6:14)

  Vai malēnieši! lai pūš aiz-elsdamies, lai meklē pēc palīga, lai sūdzas vai lūdzas… ko mēs tur varam līdzēt? (Sal. pam. 1:26)

  – – –

  Vienīgais ko lietas labā še darīt ir – mazliet uzliet eļļu virsū tas allaž labi palīdz liek gan ātrāk vātīm sadzīt, gan efektīvi iedarbojas uz uguni. Maldu mācītājs no Popes draudzes saka boļševistisko ateistu nomesto karogu baznīckritikā, …nu ir pacēluši reliģiskie radikāļi…”
  Ļaunie gribot nomelnot un izpostīt draudzes kalpošanu bla, bla, bla
  vajag būt ļoti uzmanīgam un runāt patiesību mīlestībā.
  Svarīgi esot runāt par lietu, par to ko vajag vērst un kas vēršams par labu, fļa, fļa fļā…
  šim esot nācies saskarties ar naidīgi noskaņotiem lajiem… be, be,bē…

  Tas, ko šie “svētie tēvi” nesaprot ir ka citiem sludinādami paši kļuvuši atmetami. Ka pašu nesālīguma dēļ tie atmesti un pasaules samīšanai atstāti. Ka savos teoloģiskajos mākoņos maldoties palaiduši garām pašu būtiskāko – ticības vienkāršību, kas laju noskaņo “naidīgi” pret grēku nevis grēcinieku.

 31. Pateicos ka sniedz tipisku ilustrāciju par sevi kā par naidīgu laju,
  kas mētājas ar apsūdzībām “svētajiem tēviem” boļševiku garā:)

  Par kādu ticības vienkāršību tu fantazē, evaņģēliskas ticības vienkāršībai mēģinādams piepīt klāt savu paraluteriskā sektantisma versiju?

  Šādi ticības “vienkāršotāji” vilki šturmē luteŗāņu baznīcu no visām pusēm, mēģinādami izšaubīt ticīgo vienkāršo kristīgo ticību,
  nomelnot baznīcu un iespēlēt viņiem savu eksaltēto ticības aizstājējversiju,
  lai tā būtu vis-vis-visluteriskākā vai kāds jūsmotāju variants par to pašu tēmu.

  Un tie, kas naivi padodas šai propagandai, turpina savu dzīvi pa pašu sirds (un arī burtiskā nozīmē) kambarīšiem, pukstēdami uz baznīcu un mācītājiem.

 32. Uzmaniet, ka neviens jūs nesagūsta ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu. Kol.2:8.

 33. neblēj nu tik dikti “mācītāj-kundziņ” no saviem garīdzniecības augstumiem pret mums-nabadziņiem un lūdzu savā žēlīgi-mīļā prātā pamāci mūs-neprašas šinī Rakstu vietā : “Uz Mozus krēsla ir nosēdušies rakstu mācītāji un farizeji … jums nebūs saukties par rabi; jo viens ir jūsu mācītājs, Kristus, bet jūs visi esat brāļi” (Mat. 23:2), sakiet ‘cienīgs-kungs’ kā jūsuprāt tas interpretējams, vai ko esam sajaukuši burtniecības mākslā? Jeb vai varbūt ieviesusies kāda (tūliņ labojama) kļūda tajā gudrības Grāmatā?

  – – –

  Papriekšu ir jāatrisina pamatu problēmas, bet pēc tam var sākt kaut ko domāt par plaisu špaktelēšanu apmetumā; Papriekšu heterodoksijai pašai no sevis jātiek vaļā, lai tā varētu apspriest ortodoksas prakses nianses.

  Redzi, cik absurdā situācijā ir LELB (da un visā PLF – pingvīnu atbrīvošanas fronte).

  Tas tā pat kā bezdievim, kurš Bībeli uzskata par žīdu pasakām, censties argumentēti (ar Rakstiem) pierādīt to ka …(…da jebko)…piemēram, zeme griežas/negriežas, jeb ka rokas jāmazgā/nav jāmazgā pirms/pēc gaļas ēšanas/neēšanas.

  Tur jābūt vienam apmātam un otram nelgam, lai šitā padarīšana ietu gaisā un visi būtu laimīgi un viens ar otru mierā (mīļā-miera-mīlestībā). Un kur ir, tur vairojas: lūk tev klērs un lūk tev laji

  – – –

  un te vēl kādam mute verās runāt par visu-laiku-luteriskāko-luterāņu-luterismu?
  mēsls (ne)luteranis; sūds (ne)biskaps!

  cemmi uzssit šitādi prātvēderi:(

 34. Bēdas tiem, kas ļaunu sauc par labu un labu par ļaunu, kas tumsību tur par gaismu un gaismu par tumsību, kas rūgtu dēvē par saldu un saldu par rūgtu. Jes.5:20.

 35. talyc,
  kamēr citus kristiešus prasti apsaukāsi par “vilkiem, mēsliem, sūdiem”,
  tikmēr pats būsi viens īstens vilks avju drānās un tava kristietība nebūs ne nieka vērta.

  Iesmeju par tādiem luturāņiem kā tu, kas no Lutera iemācījušies pa lielam tikai lamāties un baznīcai vainas meklēt un savā pievilšanā domā, ka tas tas īstais luterisms iraid:-)

  – – –

  Bēdas tiem, kas uz baznīcu un ticību raugās kā mucā auguši un pa spundi baroti.

  – – –

  Labi, vārieties vien tālāk savā šķeltnieku shizmatiķu suslā,
  laiks,
  kuru veltīju jums, iztecējis…

 36. Mene, mene, tekel, upharsin ak, (ne)luteranis

  Kaut Tu bezdievjus nokautu, ak, Dievs! Kaut asinskārie atstātos no manis! Ar ļaunprātīgu viltu viņi runā par Tevi un kā Tavi ienaidnieki nelietīgi valkā Tavu Vārdu.

  Vai lai es neienīstu tos, kas Tevi, Kungs, ienīst, un nenovēršos ar riebumu no tiem, kas pret Tevi ceļas? Nīstin es viņus ienīstu, līdz galam viņi ir mani ienaidnieki.

  Pārbaudi mani, ak, Dievs, un izzini manu sirdi; izmeklē mani un izdibini skaidri manas domas, un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani pa mūžības ceļu!

  (Ps. 139:19-24)

 37. Nelasot tavas iepriekšējās peršas…

  Talyc, tu gadījumā neesi alkoholiķis?
  Par to varētu liecināt tavi deģeneratīvie izteicieni.

  Jeb jums to māca tai miniatūrajā shzmatiķu kopā, kur trīs četri caurkrituši teol. studenti sit sev pa krūtīm un bļauj kā viņi visi “pareizi” mīlējot Kristu un Luteru, ne tā kā tie citi – sūdi un mēsli?

  Jā, slikta sabiedrība un neveselīga mācība samaitājot labus tikumus…

 38. Roberto:

  johan, vari pasacīt, kurā vieta Luters ir izteicies par sievietēm, kuras Dievs aicina mācītaja amatā?

  Mārtiņš Luters “APUSTUĻA PĒTERA pirmās un otrās vēstules skaidrojums” 196lpp.

 39. Jani Karklin, netieku skaidrs vai tiek domata viena un ta pati gramata… 196.lpp nearadu ne varda par sievietem garidzniecem…

  Vai varetu ludzams citet?

  Tu taču “vispārejai priesteribai” neliec vienadibas zimi ar “aicinātu un ieceltu kalpotāju draudzē” ?

 40. Roberto es savus uzskatus jau ne reizi vien esmu izklāstījis, no rīta lasīju Luteru un uzdūros izteikumu par sievietēm un aicinājumu, tāpēc arī ieliku atsauci. Vēlāk mēģināšu iecitēt, bet nu dom’ju, ka grāta ir viena.

 41. Jani Karklin, ne par Tavu nostāju, bet par Lutera tekstu mēs diskutējam…

  Esi tik labs un ieraksti šeitan Lutera tekstu…

 42. “Tu varētu sacīt: ja tiešām ir tā, ka mēs visi esam priesteri un mums visiem jāsludina, kā tad tas var notikt? Vai tad ļaužu starpā nav jābūt nekādām atšķirībām, vai arī sievām ir jābūt priesteriem? Atbilde: Jaunajā Derībā priesteriem nav jāvalkā tonzūras. Ne tādēļ, ka tas būtu kas slikts, un, ja kāds vēlas, viņš var tikt apcirpts, bet gan tādēļ, ka nav jānorāda atšķirība starp tiem, kuri līdz šim ir saukti par priesteriem, un parastiem kristiešiem. Ticībai šāda šķirošana nav pieņemama, un time, kuri tagad tiek saukti par priesteriem, visiem vajadzētu būt lajiem, tāpat kā pārējiem, un tikai dažiem piemērotiem vīriem no draudzesvajadzētu tikt aicinātiem sludināšanas amatā.” Dr.Mārtiņš Luters.

 43. Jani Karklin, man śķiet, ka pats Luters noraida izvirzīto tēzi “vai arī sievām ir jābūt priesteriem?” ar sekojośu tekstu “tikai dažiem piemērotiem vīriem no draudzes vajadzētu tikt aicinātiem sludināšanas amatā.”…

  Vai ne tā?

 44. es kaut kā sliecos piekrist roberta…
  varbūt jānim kārkliņam ir interpretācija, kas liks man mainīt domas?

 45. Brāļi, Luters cīnās par Evaņģēlija ticību un tas ir svarīgākais! Ja šī cīņa pazūd, tad arī ezelis (Bileāma)runā! Ja ir vīri, tad nav problēmu, bet diemžēl šodien šī cīņa pazūd, tāpēc Dievs var lietot arī sievietes.
  Robert viss ir apskatāms kontekstā un nevajag kādu citātu izraut no tā!

 46. Jāni, vai tad Latvijā trūkst mācītāju vīriešu? Nevaru spriest par draudzēm ārpus Latvijas. Kāpēc neatradās vīrietis uz LELBĀL bīskapa kandidatūru, laikam sieviete vairāk gribēja.

  Sociālajos tīklos pazibēja informācija, ka šonedēļ kādā nepopularizētā LELB konferencē pret sieviešu ordināciju esot nobalsojuši 54:6, izteica sašutumu kāds Latvijas Radio žurnālists.

  Pāri visam šodien svinējām Reformācijas dienai veltītu Dievkalpojumu. Paldies mācītājam par sprediķu kurā tas kārtējo reizi atgādināja mums par šo dienu un aicināja paņemt rokās Vienprātības grāmatu.

  “Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils” mazliet piepacēla baznīcas jumtu! Labi, ka neaiznesa.

 47. Jani Karklin, ja par kontekstu, tad nedz Lutera, nedz apustuļu laikos kristiešu vidū, kuri pareizi izprata Svētos Rakstus nemaz par sievietēm mācītājam neiedomājās… bija gan herētiķu grupās, kurā bija visādas “debesu pravietes” un tās tika nosodītas gan no apustuļu, gan Lutera puses…

  Cody, cerams, ka beidot visas LELB priesterienes (mācitājas, evaņģēlistes, macītāju p.i,) tiks sūtītas ellē ratā [vai vismaz pašas pratīseis pāriet uz LELBĀL]

 48. Tieši par to Robert es arī runāju, ka, ja mēs cīnamies par Evaņģēlija ticību un pareizi tiek sludināts Dieva vārds, tad nerodās šādi jautājumi.
  Bet ja notiek tā kā tagad, tad nav brīnums, ka notie tā, kā tagad.

Atbildēt