296. Kas ir iestādījis Svēto kristību?


gudribassakums.lv mainījis savus īpašniekus

Konfesionāli Luteriskā Biedrība ir kļuvusi par domeina vārda gudribassakums.lv oficiālo lietotāju.

gudribassakums.lv


Pirms trijiem gadiem veiksmīgi aizsāktais vairāku Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas garīdznieku un laju teoloģiskais emuārs “Gudrības Sākums”, bija pārstājis funkcionēt. e-Baznīcas e-ntuziasti bija patiesā neizpratnē: “…kādēļ tas ticis atstāts novārtā?”!

Veicot interneta vietnes auditu, tika konstatēts, ka ne vien lapas saturs “Gudrības Sākumam” nav ticis papildināts kopš šī gada augusta beigām, bet arī ikgadējais maksājums par domēna vārda lietošanu nav veikts.

Zinot, ka šādā situācijā gudribassakums.lv ir apdraudēts, jo to var iegūt jebkurš interesents, un lai pasargātu domeina vārdu no sektām, maldu mācītājiem vai ļaundariem, Konfesionāli Luteriskā Biedrība uzņēmās kļūt par tā jauno lietotāju.

Tā kā teoloģiskā bloga “Gudrības Sākums” veidotāji ir izrādījuši nepārprotamu iniciatīvu atsākt darbu pie iesāktā projekta un Konfesionāli Luteriskās Biedrības mērķis ir bijis vien domēnu pasargāt, tāpēc ārkārtas sapulcē, pilnīgā vienprātībā tika pieņemts lēmums: – Atļaut domeina vārda gudribassakums.lv izmantošanu teoloģiskā bloga “Gudrības Sākums” vajadzībām.

Tā pat tika nolemts nesavtīgi ar vislabākajiem nodomiem un kā labas gribas žestu nodot domeina vārdu gudribassakums.lv teoloģiskā bloga “Gudrības Sākums” veidotājiem pie nosacījuma, ka turpmāk galvenā koordinatora – redaktora aizņemtība ar citām laicīgajām rūpēm, nebūs par šķērsli viņa laicīgajām rūpēm par šo projektu.

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.