345. Kādam nolūkam mūsu Kungs Jēzus Kristus lieto Vakarēdiena atribūtus?


Baznīcas mūzika mieram

Viņas balss ir miera ierocis! – tā saka par Libānā dzimušo mūķeni – Soeru Mariju Keirouzu.
Kopā ar ansambli L Ensemble de la Paix viņa mūziku izmantojot kā darba rīku, lai izplatītu vēsti par mieru un mīlestību.


Soera Keirouza uzaugusi Beirūtā, un tur arī studējusi teoloģiju un mūzikas teoriju. Beidzamos 20 gadus Keiruoza dzīvojusi Parīzē un tur viņa ieguvusi doktora grādu mūzikas zinātnē un antropoloģijā, kā ari izveidojusi institūtu, kas pēta seno baznīcas mūziku. Stāstot par savu dzīves ceļu viņa saka: “Es atbraucu uz Franciju, lai turpinātu studijas, un sapratu, ka eiropieši nepazīst seno Austrumu baznīcas mūziku. Es izmantoju seno sīriešu, aramiešu un pareizticīgo mūzikas tradīciju un kopā ar profesionāliem mūziķiem to pacēlu citā, modernākā kvalitātē. Mans mērķis vienmēr ir bijis vest un aicināt cilvēkus pie Dieva.”

Keiruoza savu darbošanos uzsākusi kā vienkārša mūķene, skolā mācot ķīmiju un fiziku, bet Libānas pilsoņu kara laikā viņa esot atskārtusi, ka – milestību un mūziku varot izmantot kā ieroci, lai vienotu cilvēkus.

1984. gadā viņa nodibina savu Miera ansambli, apvienojot dažādu reliģiju mūziķus (pati pārstāvot kristīgos). Uz skatuves Keirouza kāpj kā mūķene-Marija, kura tradicionālā mūķenes tērpā un apgarota, ar visu sirdi un dvēseli skatītāju priekšā, iegremdējas garīgās mūzikas skaņās savu 45 muzikantu pavadībā. L Ensemble de la Paix, spēlējot gan tradicionālos, gan Austrumu tautu instrumentus, gūst ienākumus no mūzikas ierakstiem un daudzajiem koncertiem visā pasaulē. Daļu no ienākumiem viņi izmantojot trūcīgo bērnu izglītībai vai citiem labdarības mērķiem.

Soera, esot sabiedriska būtne – visnotaļ dabiska un spontāna un vienmēr gatava smiekliem. Sirdī dārgu viņa paturot vārdu – Libanon (jo šā vārda pirmā zilbe to arī nozīmējot – sirds, kodols). Libānas sašķeltībā Keirouza vaino atsevišķus politiķus, kuri šķelšanos kultivējot, taču zinot, ka Dieva sirds nevarot tā vienkārši pazust, viņa ticot, ka Libāna varēšot pārvarēt sašķeltību.

Birkas: ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.