17. Ko Dievs mums aizliedz ar pirmo bausli?


Dieva vārdā balstīta mūzika atbaida velnu

Mākslinieks Jūliuss Kronbergs uzgleznoja šeit redzamo gleznu, lai izskaidrotu 1.Sam.16:23 tekstu: “Un notika, tiklīdz ļaunais gars no Dieva nāca pār Saulu, tad Dāvids ņēma cītaru un spēlēja — un Sauls atspirga, viņam palika labāk, un ļaunais gars no viņa atstājās.” Izskaidrot šo Svēto Rakstu vietu, Luters raksta:

“Ļaunais gars nevar izturēt to, ka kaut kur patiesā ticībā tiek izdziedāts vai sludināts Dieva vārds.”

Dieva vārdā balstīta mūzika atbaida velnu

Ļaunie gari atstājās ne tādēļ, ka viņiem negāja pie sirds Dāvida muzicēšana vai viņa sacerētie teksti. Dēmoni glābās bēgot tādēļ, ka Dāvida dziesmu vārdi bija nevis viņa paša, bet gan Dieva sacerēti.

“Dāvids dēvē savas dziesmas par Israēla psalmiem, tas ir, Baznīcas psalmiem, jo tur ir tas pats Gars, kas iedvesmoja Dāvidu.”

ARĪ ŠODIEN DIEVS TURPINA PAUST SAVU GRIBU AR MŪZIKAS STARPNIECĪBU!

Arī mūsdienās Dievs lieto mūziku gluži kā Dāvida un Saula laikā. Kad Dieva vārds tiek izrunāts vai izdziedāts mūzikā, velnam nav citas iespējas, kā vienīgi bēgt. Tas mums ir īpaši svarīgi divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tas mums dod ieroci, ko mēs ar pilnīgu pārliecību varam izmantot, lai aizdzītu velnu un viņa uzsūtītos kārdinājumus. Šis ierocis, šī īpašā Dieva svētība, ir dzīvais Dieva vārds: “Ņemiet .. Gara zobenu, tas ir, Dieva vārdu” (Ef.6:17).

Otrkārt, Dievs ļauj mums izmantot šo Viņa vārda ieroci, papildinot to ar mūzikas svētīgo iedarbību, kas pozitīvi stimulē mūsu prātu un iedvesmo dvēseli. Citiem vārdiem sakot, Dievs ir mums devis īpašu svētību, lai mēs varētu vērst pret velnu “Gara zobenu, tas ir, Dieva vārdu”, vienlaikus baudot iedvesmojošu mūziku!

SEKO JĒZUM: IZMANTO VĀRDU KĀ SAVU IEROCI!

Lai aizbiedētu velnu, ir vērtīgi dienas garumā dziedāt bibliskas dziesmas par Kristu. Dziesmas laikā paturiet prātā, ka velna aizbaidīšanā ar mūzikas palīdzību nav nekā maģiska — viņš bēg no dzīvā Dieva vārda (Mt.4:1-11). Kad velns kārdināja Jēzu, Viņš Savai aizstāvībai izmantoja tikai un vienīgi Dieva vārdu. Pēc vairākiem nesekmīgiem kārdināšanas mēģinājumiem “velns Viņu atstāja” (Mt.4:11). Kad jūs vai nu patstāvīgi vai kopā ar citiem ticīgajiem vienojaties, “runādami cits uz citu psalmos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavēdami To Kungu savās sirdīs, [un] pateicaties vienumēr un par visu Dievam Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus Vārdā” (Ef.5:19-20), velnam nav citas iespējas, kā bēgt.

Luters skaidro:

“Mēs zinām, ka velns ne acu galā neieredz mūziku. To skaidri apliecina tas, ka velns, visdziļāko rūpju un pārdzīvojumu autors, gandrīz nekavējoties bēg no mūzikas skaņām tieši tāpat, kā tas bēg no Rakstu mācības. Tieši tādēļ pravieši vairāk par visām citām mākslām un zinātnēm piekopa tieši mūziku, necenšoties savu teoloģiju ietērpt ģeometrijā, aritmētikā vai astronomijā, bet gan mūzikā, cieši savijot Dieva vārdu ar mūziku, paužot patiesību psalmos un dziesmās.”

AIZDZEN SKUMJAS UN KĀRDINĀJUMUS AR MŪZIKĀ IETĒRPTO DIEVA VĀRDU!

Un vēl Mārtiņš Luters raksta:

“Ja tev uznāk skumjas, kurām tu nevari pretoties, tad saki: “Nu ko, laiks nodziedāt kādu dziesmu mūsu Kungam Kristum.” .. Ja velns atgriežas un atkal raisa tevī skumjas domas, droši stājies tam pretī un saki: “Atkāpies no manis, sātan, es tagad dziedāšu un slavēšu savu Kungu Kristu”.”

Lai arī velna uzbrukumi var būt biedējoši, izmantojot Lutera doto padomu, tava reakcija uz velna uzbrukumiem būs pozitīva un radoša: stājies pretī šiem uzbrukumiem ar dziesmu! Neaizmirsti ik dienas pateikties Debesu Tēvam par šo divkāršo svētību!

  Mīļais Kungs Jēzu, saskaroties ar briesmīgajiem, viltīgajiem kārdinājumiem un uzbrukumiem, ko man ik dienas gatavo velns, liec man rīkoties tā, kā rīkojies pats. Liec man pacelt Gara zobenu, kas ir Tavs dzīvais vārds. Dod arī, ka ar lielu prieku un pārliecību dziedu Tev slavas dziesmas, kuru pamatā ir nevis manis paša izjūtas, bet gan Tavs vārds, gluži kā Dāvids spēlēja Saulam, lai aizdzītu ļaunos garus. Mīļais Jēzu, es pateicos Tev par mūziku, kas sakņojas Tavā vārdā un ir kā svētīgs ierocis manā cīņā pret ļauno. Tavā vārdā es pateicos Tev! Āmen.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.


Līdzīgās e-publikācijas

3 atsauces par “Dieva vārdā balstīta mūzika atbaida velnu”

 1. Cody:


  Kā ir ar mūsdienu moderno kristīgo mūziku? To dzirdu tikai Latvjas kristīgajā radio. Pārsvarā tās teksti ir angļu valodā. To nepārvaldu tādā līmenī, lai pilnībā visu saprastu. Ej nu sazin, ko tur dzied. Kā mūzika tā parasti ir noželojama, varbūt vārdi ir ierocis.

  Kāds bija nosūtījis vēstuli LKR, ka regulāri tiek atskaņota kāda kristīgo geju grupa. T.Tālbergs solīja noskaidroties.

  Paldies par šo rakstu. Arī iepriekš mājās grūtā brīdī lūgšanās esmu izmantojis dziesmu grāmatas dziesmas. Tad nu kādēļ, lai nedziedātu vienkārši pateicoties Dievam par nodzīvoto dienu.

 2. Roberto:


  Reiz talyc reflekteja Atšķirīgas slavēšanas un pielūgsmes izpausmes

 3. Cody:


  Labs Tāļa skaidrojums.Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.