47. Kad mēs topam vainīgi pie Dieva Vārda nievāšanas?Tu redzi arhīvu par mūzika

Dieva vārdā balstīta mūzika atbaida velnu

Mākslinieks Jūliuss Kronbergs uzgleznoja šeit redzamo gleznu, lai izskaidrotu 1.Sam.16:23 tekstu: “Un notika, tiklīdz ļaunais gars no Dieva nāca pār Saulu, tad Dāvids ņēma cītaru un spēlēja — un Sauls atspirga, viņam palika labāk, un ļaunais gars no viņa atstājās.” Izskaidrot šo Svēto Rakstu vietu, Luters raksta:

“Ļaunais gars nevar izturēt to, ka kaut kur patiesā ticībā tiek izdziedāts vai sludināts Dieva vārds.”

Dieva vārdā balstīta mūzika atbaida velnu

Lasīt tālāk »Dzīvais Dieva vārds mūzikā

Ir cilvēki, kuri uzskata – jo spēcīgāka un aizkustinošāka mūzika skanēs viņu dievkalpojumos, jo labāk tie patiks Dievam. Tā nebūt nav! Garīgo spēku kristīgai mūzikai nepiešķir „lipīgas” melodijas vai nemitīgi atkārtojumi, bet gan dzīvais Dieva vārds. Kad mēs izdziedam Dieva vārdu, dzīvais vārds nāk un mājo mūsos (Kol. 3:16).

Dzīvais Dieva vārds mūzikā

Lasīt tālāk »