168. Kādēļ Dievs tev dara visu labu?


Lai tiekam atpestīti no ļauna

Kas tad īsti tiek lūgts Tēvreizes septītajā lūgšanā, sakot, lai tiekam atpestīti no ļauna?

Lai tiekam atpestīti no ļauna

Ar “Bet atpestī mūs no ļauna” tiek lūgts, lai

 • Debesu Tēvs pasargā mūs no visa ļauna un visām briesmām un ciešanām gan tiklab pie miesas kā dvēseles

  Sešreiz viņš tevi no mokām glābs, un septiņreiz ļaunums nesasniegs tevi [Ij.5:19]

  Viņš pieķēries man, un es paglābšu viņu, es pasargāšu viņu, jo viņš zina manu vārdu, viņš sauc mani, un es viņam atbildēšu, ar viņu es posta brīdī, es izglābšu viņu un celšu godā, es došu viņam ilgu mūžu un rādīšu viņam savu pestīšanu! [Ps.91:14-16]

 • tad, kad pienāks laiks aiziet no šīs pasaules, Dievam labpatīkas mūs uzturēt ticībā, kas dāvā glābšanu un pestīšanu

  Tagad atlaid, Kungs, savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā, gaismu, kas atklāsies pagāniem, un godību Israēlam, tavai tautai. [Lk.2:29-32]

 • Debesu Tēvs savā žēlastībā un laipnībā mūs ņem prom no šīs ciešanu ielejas pie sevis Debesīs.

  Viņi stiprināja mācekļu dvēseles un mudināja palikt ticībā, sacīdami, ka Dieva valstībā mums jāieiet caur daudzām ciešanām [Ap.d.14:22]

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.