194. Kā Kristus atpestīja tevi no nāves?


Ļaunums

Ko lūgumā Debesu Tēvam atpestīt mūs no dažāda ļaunuma jāsaprot ar vārdu “ļaunums”?

launumļ

Visu, kas var nodarīt kādu kaitējumu mūsu miesai un dvēselei – gan laikā, gan mūžībā.

Piemēram ļaunumsm, kas apdraud mūsu

  • miesu: slimība, vājums, sāpes, bads un citas sērgas, kādas mūs var piemeklēt.

    Kas mūs šķirs no Kristus mīlestības? Vai bēdas, vai nelaimes, vai vajāšanas, vai bads, vai kailums, vai briesmas, vai zobens? [Rom.8:35]

  • dvēseli: velna ļaunprātības, grēks, slikta sirdsapziņa, neticība, sirdsapcietinātība un grēknožēlas zušana, izmisums, depresija un mūžīgā pauzudināšana.
  • laicīgo īpašumu: uguns nelaimē, plūdos, negaisā, aplaupīšanā u.tml.
  • godu: meli, apmelošana, nomelnošana, citu niknums, ar ko varam nonākt negodā un nicināšanā un kaunā.

Birkas: , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.