12. Kādās divās grupās Katehisms sadala desmit baušļus?


Ko mēs zinām par prieka vēsti?

Kristīgā vēsts – tā nav skumja, bet gan priecīga vēsts. Dievs to nav devis dažiem, bet gan pilnīgi visiem cilvēkiem. Arī tev. Dievs “grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas.” [1.Tim.2:4]

Ko mēs zinām par prieka vēsti?

Kristīgā vēsts – tā ir vēsts par prieku un glābšanu ceļiniekiem šīs pasaules postā. Tā ir vēsts visiem, kuri grēku dēļ ir zem Dieva dusmu lāsta, un kuri neizbēgami tuvojas biedējošam pazudināšanas bezdibenim. Tā ir vēsts arī tiem, kuri neapzinās, kas tos sagaida pēc nāves, ja nomirs bez Kristus.

Tāpēc Bauslību visā stingrībā ir jāpasludina pirms priecīgās vēsts par Jēzus Kristus vietniecisko izpirkšanu, lai cilvēks atzītu, ka ir grēcīgs, un meklēt glābiņu no Dieva dusmām. Ja cilvēka sirdsapziņa neizbīstas grēka dēļ Dieva priekšā, tad viņš nevar pareizi, nedz saņemt glābšanu, nedz to vēlēties.

Tas ir svarīgi, ka mēs zinām savus grēkus un saprotam Dieva vārdus: “Nolādēts ir ikkatrs, kas netur un nedara visu to, kas ir rakstīts bauslības grāmatā.” [Gal.3:10] Mēs neesam izpildījuši Dieva gribu un esam nolādēti. Bet kristīgās vēsts mērķis nav informēt mūs par pazudināšanu, kas sekos paļāvībai uz saviem pašu darbiem. Tad tā nebūtu prieka vēsts. Tā būtu pavisam skumja vēsts, kuru labāk aizmirst un nezināt.

Galvenā kristīgā vēsts ir GLĀBŠANA. “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” [Jņ.3:16] Jēzus izpirka mūsu grēkus, vietnieciski uzņemoties Dieva dusmas. To Viņš ir paveicis arī tavā vietā, jo mīl pasauli un vēlas, lai visi cilvēki tiktu glābti. Jēzus Kristus dēļ Dievs piedod arī tavus grēkus.

Tici Jēzum Kristum, un tu tiksi glābts. Ticot Kristum tu cauri šīs pasaules postam nonāksi nevis pazušanā, bet mūžīgā svētlaimē.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.