21. Kāds grēks ir elku kalpība?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par Par labajiem darbiem

Viscēlākais no visiem labajiem darbiem

Pirmais un augstākais, viscēlākais no visiem labajiem darbiem ir ticība Kristum. Jāņa evaņģēlijā (6:28) uz jūdu jautājumu: “Ko lai darām, lai mums būtu daļa pie Dieva darbiem?” Kristus atbild: “Tas ir Dieva darbs, ka jūs ticat Tam, ko Viņš sūtījis.”

Viscēlākais no visiem labajiem darbiem

Lasīt tālāk »Pazīt un atšķirt labos darbus

Visupirms ir jāzina, ka nav citu labo darbu, kā vien tie, kurus Dievs pavēlējis darīt; gluži tāpat kā nav citu grēku, kā vien tie, kurus darīt Dievs ir aizliedzis.

Pazīt un atšķirt labos darbus

Lasīt tālāk »


Labie darbi kā garants Dieva priekšā

Vai labie darbi nepieciešami, lai nepazaudētu taisnību Dieva priekšā un pestīšanu?

labie darbi kā garants Dieva priekšā

Lasīt tālāk »


Labo darbu nespēja

Kādēļ labie darbi nepelna pestīšanu un taisnošanu Dieva priekšā?

labo darbu nespēja

Lasīt tālāk »


Labo darbu nepieciešamība

Kam labie darbi ir nepieciešami?

labo darbu nepieciešamība

Lasīt tālāk »


 1  2 »