39. Kad mēs teicam un slavējam Dieva vārdu?


Klusā nedēļa

Pūpolsvētdiena, kuru mēdz dēvēt arī par Palmu svētdienu, ievada Kluso nedēļu.

Šis laiks baznīcai ir ļoti īpašs, jo tajā tiek pieminēta Jēzus Kristus dzīves pēdējā nedēļa virs zemes. Klusajā nedēļā kristīgā baznīca svin dienu, kad Jēzus iedibināja Svēto Vakarēdienu, Jēzus nāves diena, Jēzus dusēšana kapā diena kā arī diena, kad mūsu Pestītājs augšāmcēlās.

Kristus ciešanu laika pēdējā nedēļā draudzēs, saskaņā ar senbaznīcas ieradumu, tiek sprediķots par Svēto Rakstu vietām, kuras izvēlējušies baznīctēvi atbilstoši šim laikam.

Sprediķis Evaņģēlija teksts Vēstules teksts
Pūpolsvētdienā jeb Palmu svētdienā Mt.21:1-9 Fil.2:5–11
Zaļā ceturtdienā Jņ.13:1-15 1.Kor.11:23-32
Lielajā piektdienā Jņ.18:1–19:42 Jes.52:13-53:12
Pirmajās Lieldienās Mk.16:1-8 1.Kor.5:6-8
Otrajās Lieldienās Lk.24:13-35 Ap.d.10:34-43

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.