348. Vai maize un vīns Svētajā Vakarēdienā pārtop par Kristus miesu un asinīm?


Konservatīvie dibina baznīcu

Teoloģiski konservatīvie anglikāņi ASV un Kanādā ir uzsākuši dibināt savu baznīcu.

2008.gada decembra sākumā preses konferencē Veatonā pie Čikāgas viņi iepazīstināja ar baznīcas satversmes projektu. Baznīcu ar plānotiem 100000 locekļiem vadīs Pitsburgas bīskaps Roberts Duncans.

Jaunā Ziemeļamerikas anglikāņu baznīca būs arī dalībniece pasaules baznīcu kopībā. Lai tā tiktu atzīta kā baznīcas province, nepieciešams, ka tam piekrīt divas trešdaļas garīgo vadītāju, kas vada baznīcu, kurai visā pasaulē ir vairāk kā 70 miljoni draudžu locekļi 38 baznīcu provincēs.

Visvairāk jaunā baznīcas vadība cer uz atbalstu no Āfrikas valstīm, kas arī ir krasi nostājušies pret liberālo attieksmi homoseksuālisma jautājumos.

Ziemeļamerikas konservatīvajai baznīcai piederēs 700 draudzes, kas ir atdalījušas no anglikāņu baznīcas ASV un Kanādā. Līdz šim anglikāņu baznīcai ASV piederēja 2,1 miljons draudžu locekļu 110 diecēzēs.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.