362. Kur un kurš var baudīt Vakarēdienu?


Samazinās protestantu skaits

Pēdējos gadu desmitos ASV redzami samazinājies protestantu skaits. Februāra vidū Vašingtonā prezentētie pētījumu rezultāti apliecina, ka pašlaik protestantu konfesijām pieder 51,3 procenti amerikāņu.

Septiņdesmito gadu vidū protestanti bija divas trešdaļas amerikāņu. Romas katoļi ir 24 procenti no ASV iedzīvotājiem, 16 procenti no aptaujātajiem saka, ka viņi nepieder nevienai no reliģiskajām kustībām.

Pētījumu veicot, institūts “Pew Forum on Religion and Public Life” aptaujāja 35 000 cilvēku. Aptaujā protestanti iedalīti evaņģēliskajos kristiešos (26,3 procenti); tautas baznīcai piederošajos (18,1 procenti) un afro – amerikāņu draudzēm piederīgajos (6,9 procenti). 28 procenti no 225 miljoniem pieaugušo ir novērsušies no savas bērnības reliģijas – katolicisma, protestantisma vai jūdaisma – un pievērsušies citām reliģijām vai vispār nepieder vairs nevienai.

Tikai 7,3 procenti ir izauguši ģimenēs “bez reliģijas”. 31,4 procenti no ASV iedzīvotājiem bērnībā tiek audzināti katolicismā, bet kā pieauguši cilvēki Romas katoļi ir 23,9 procenti no ASV iedzīvotājiem.

Taču tā kā Amerikā ieceļo daudz Romas katoļu no Vidusamerikas un Dienvidamerikas, tad Romas katoļu baznīcai piederīgo skaits aug.Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.