324. Vai atklātos grēkos kritis cilvēks var gūt grēku piedošanu?


Kas būs pēc nāves?

Bet gadījās, ka nabagais nomira .. Arī bagātnieks nomira un tika apglabāts. [Lk.16:22]

Kas būs pēc nāves?

Kristieši Bībeli uzskata par tādu neizsmeļamu avotu, no kura var smelt pār pārim spēku, atziņu un dzīvību. Pateicība Dievam, Bībele tāda arī ir, jo tieši tādēļ Dievs to ir devis.

Tomēr gribas jautāt: “Vai Bībele atbild uz visiem jautājumiem?”

Nē. Bībele neatbild uz visiem jautājumiem, un tā arī neatbild uz jebkādiem jautājumiem. Bībele pamatā un pirmkārt atbild uz svarīgiem, būtiskiem un eksistenciāliem jautājumiem. Protams, var jau izsecināt dažādas atbildes no Dieva sacītā, bet tas, interpretācijas dēļ, varētu iedvest šaubas par atbildes patiesumu.

Lūk, uz jautājumu “Kas būs pēc nāves?” Bībele atbilde pavisam skaidri.

Diezgan detalizēti tas ir aprakstīts Lūks evaņģēlija 16. nodaļā. Tur stāsts nebeidzas ar vārdiem “nomira,” bet gan kļūst vēl detalizētāks un intriģējošāks.

Nomirst bagātais un nabagais. Bagātais nonāk ellē, kur ir liesmas un jācieš mokas, bet nabagais nonāk Ābrahāma klēpī t.i. latviski izsakoties – Dieva tuvumā, klātbūtnē. Šajā stāstā tas nebūtu jāuztver tik tieši, ka visi bagātie nonāks ellē un nabagi pie Dieva. Šī situācija jāaplūko saistībā ar līdzību par nama pārvaldnieku un finanšu mahinācijām, ko Jēzus stāstīja pirms tam [Lk.16].

Jēzus nekad nav paudis, ka pastāv nolemtība – bagātie ellē un nabagie debesīs. Tiesa, bagātajiem tika izteikti īpaši brīdinājumi, jo viņiem pieķerties mantai un uz to paļauties ir lielāks risks.

Pēc šī garākā ievada pievērsīsimies, tautas valodā sakot, “aizkapa dzīvei.”

Sekojošais stāsts atklāj šādas lietas:

  • Vieni nonāk ellē – moku vietā, kur ir svelme;
  • Citi nonāk debesīs – Dieva tuvumā un svētlaimē;
  • Šis spriedums ir negrozāms, un mēraukla ir klausīšana Dieva Vārdam dzīves laikā;
  • Starp debesīm un elli ir bezdibenis;
  • Nav iespējams no elles nokļūt debesīs un otrādi;
  • No elles var redzēt debesis, un pat sarunāties ar Dievu;
  • No debesīm elli redz vienīgi Dievs.

Lai kā arī būtu pēc nāves, svarīgi ir pievērsties mūsu realitātei. Šodienai. Ko es šodien varu darīt, lai nonāktu tur, kur Dievs grib – proti, Dievs vēlas, lai visi cilvēki tiktu izglābti un būtu kopā ar savu Radītāju, kad viņu laiks būs piepildīts.

Tāpēc svarīgāks jautājums par to, kā būs pēc nāves, ir “Kas man jādara, lai es pēc nāves nonāktu debesīs pie Dieva?”

Tieši par to Dievs šajā stāstā paskaidro bagātajam. Mūs neglābs ne nauda, ne pašgudrība, ne brīnumi, ne miroņu sludināšana, bet tikai un vienīgi Dieva Vārds, ko Viņš ir dāvājis pasaulei, un ko mēs saucam par Bībeli. Ja jūs neticēsiet Bībeles vēstij par Jēzu Kristu, kas miris par mūsu grēkiem, lai iegūtu mums glābšanu, un augšāmcēlies uzvarēdams elli un nāvi, tad nekas jūs nespēs glāb. Tikai Dieva Vārds ir dzīvu darošais dzīvības ūdens mūsu miesai un dvēselei.

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.