233. Kā kristietim jāizturas pret pareizās mācības Baznīcām?Tu redzi arhīvu par Dieva tuvums

Miers miers

“Tad nu mums, ticībā taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.” [Rom.5:1] “Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.” [Fil.4:7]

Miers miers

Lasīt tālāk »Kas būs pēc nāves?

Bet gadījās, ka nabagais nomira .. Arī bagātnieks nomira un tika apglabāts. [Lk.16:22]

Kas būs pēc nāves?

Lasīt tālāk »


Sirdsapziņas nemiers

“Un taisnības auglis būs miers.” [Jes.32:17]

Sirdsapziņas nemiers

Lasīt tālāk »


Gods Dievam, solis nostaigāts!

“Cik mīlīgas ir Tavas māju vietas, ak, Kungs Cebaot! Mana dvēsele ilgojas un tvīkst pēc Tā Kunga pagalmiem, mana sirds un mana miesa skaļi gavilē pretī dzīvajam Dievam. Jo putniņš ir atradis māju un bezdelīga sev ligzdu, kur tā savus bērnus izperē un glabā, pie Taviem altāriem, Kungs Cebaot, mans ķēniņ un mans Dievs! Svētīgi ir tie, kas dzīvo Tavā namā, tie Tevi slavē vienumēr! Svētīgi ir tie cilvēki, kas Tevī atrod sev spēku, kam sirdīs stāv Tavi ceļi, kas, caur raudu ieleju staigādami, to dara par avoksnainu zemi, un jau agrais lietus to pušķo ar svētību. Viņi iet no spēka uz spēku, līdz kamēr viņi parādās Dieva priekšā Ciānā. [..] Tiešām, viena diena Tavos pagalmos ir labāka nekā tūkstoš citas! Stāvēt pie Dieva nama sliekšņa ir labāk nekā mājot bezdievības mājokļos!” [Ps.84:2-8, 11]

Gods Dievam, solis nostaigāts!

Lasīt tālāk »


Ilgstošā nenorimšana

Vairs nespēt tikt vaļā no Dieva, tā ir jebkuras kristīgas dzīves ilgstoša nenorimšana. Kas reiz ielaižas ar Dievu, kas reiz ļauj, lai Dievs viņu pārliecina, tas vairs netiek vaļā (Jer.20:7), uz ko Viņš vienreiz ir runājis, tas vairs nevar Viņu pilnībā aizmirst, kopš tā brīža viņu pavada, labajā un ļaunajā. Jo Viņš seko cilvēkam, kā seko ēna.

Ilgstošā nenorimšana

Lasīt tālāk »