124. Kā Dievs īsteno savu solījumu?


Pārbaudījumu un ciešanas brīžos

“Es meklēju To Kungu, un Viņš man atbildēja; Viņš mani izglāba no visām manām izbailēm. Uzlūkojiet Viņu un tuvojieties Viņam priecīgi, tad jūs starosit, un jūsu sejas nepazīs pazemojuma. Kas bija postā grimis, sauca, un Tas Kungs viņu uzklausīja un izrāva viņu no visām viņa bēdām.” [Ps.34:5]

Pārbaudījumu un ciešanas brīžos


Psalma virsraksts liecina, ka šī dziesma tapusi laikā, kad grūtā savas dzīves brīdī Dāvids pieredzēja glābiņu.

Dāvids bēga no Saula un ieradās pie Gātas ķēniņa Ahiša, bet arī tur viņš nejutās drošībā. Filistieši Dāvidu pazina un atcerējās, kā viņš bija uzveicis Goliātu. Dāvidam nācās glābties, izliekoties, ka viņš ir zaudējis prātu.

Vai nav ievērības cienīgi, ka tik daudz brīnišķīgo psalmu ir radies pašos grūtākajos apstākļos? Arī šis psalms ir spilgts piemērs. Kad cilvēks pieredz Tā Kunga palīdzību un izglābjas no nelaimes, viņš pateicas Dievam, pielūdz Viņu un dzied slavas dziesmu.

Smagi dzīves pārbaudījumi bija piemeklējuši arī dziesminieku Paulu Gerhardu, tomēr viņš mums ir dāvājis mierinājuma pilnas rindas par Dieva rūpēm:

  Kad jācieš raizes, mokas,
  Zem krusta staigājot,
  Tad Debestēva rokas
  Tev’ mīļi sargāt prot.

  Kas zvaigznes gaisā stāda,
  Kas saulei ceļu spriež,
  Par tevi arī gādā,
  Kad bēdas tevi spiež.

Dziesmu autors Magnus Brustrups Landstads dažu mēnešu laikā bija zaudējis divus bērnus, pārdzīvojot ļoti smagu dzīves posmu. Bet tieši šajā laikā pēc kādas bezmiega nakts viņš sarakstīja dziesmu “Es dusu Jēzus vārdā”, kur skaidri pasludināts, kā Dieva mierinājums un kluss ticības prieks par Viņa gādību uzveic visas raizes un zaudējuma rūgtumu.

Šādu piemēru ir neskaitāmi daudz.

Tādēļ nezaudē drosmi, kad Dievs tev sūta pārbaudījumus, tumsu un tu piedzīvo garīgu postu. Tādos brīžos Viņš tavai sirdij ļaus piedzīvot arī mierinājumu un palīdzību. Sadraudzībā ar Dievu pārbaudījumi un ciešanas tavu dvēseli stiprinās daudz vairāk nekā prieka un labklājības brīži.

Tomēr atceries, ka ne vienmēr posts, nelaimes un sāpīgi pārdzīvojumi kļūst par garīgu svētību. Palīdzību un svētību saņem tikai tāds cilvēks, kas meklē To Kungu. Glābts ir tikai tas, kas Viņu piesauc.

Birkas: , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.