350. Ko mūsu Kungs Jēzus Kristus ir noteicis, kad Viņš saka "To dariet, cikkārt jūs to dzerat, mani pieminēdami"?Tu redzi arhīvu par dzīves pārbaudījumi

Pārbaudījumu un ciešanas brīžos

“Es meklēju To Kungu, un Viņš man atbildēja; Viņš mani izglāba no visām manām izbailēm. Uzlūkojiet Viņu un tuvojieties Viņam priecīgi, tad jūs starosit, un jūsu sejas nepazīs pazemojuma. Kas bija postā grimis, sauca, un Tas Kungs viņu uzklausīja un izrāva viņu no visām viņa bēdām.” [Ps.34:5]

Pārbaudījumu un ciešanas brīžos

Lasīt tālāk »Kristieša briedums

Gan 1. vēstulē korintiešiem, gan dažās citās savās vēstulēs Pāvils norāda uz atšķirību starp tiem, kas savā kristieša ticībā ir kā “zīdaiņi” (νήπιος, 1.Kor.3:1; Ef.4:14) vai “bērni” (παιδίον, 1.Kor.14:20), kuriem ir lielāka nosliece uz “miesīgām” (σαρκικός, 1.Kor.3:1) kaislībām un uzskatiem, un tiem, kuri ir “nobrieduši” (τέλειος, 1.Kor.2:6; 14:20; Kol. 4:12), “garīgiem” (πνευματικός, 1.Kor.2:13, 15; 3:1; Gal.6:1), “ticībā rūdītiem” (δόκιμος, 1.Kor.11:19; 2.Kor.10:18; 2.Tim.2:15).

Kristieša briedums

Lasīt tālāk »