152. Ko mēs apliecinām katrā no trijiem ticības locekļiem, sacīdami "es ticu"?


Nespēja saprast, ko īsti lūgt

Ak, Kungs, palīdzi ķēniņam un uzklausi mūs arvienu, kad Tevi lūdzam! [Ps.20:10]

Nespēja saprast, ko īsti lūgt

Vai mēs vienmēr saņemam to, ko esam lūgušies? Vai Tas Kungs dod atbildi tai pat dienā, kad mēs Viņu lūdzam? Vai mūsu lūgšanas tiek vai netiek uzklausītas… (ko nu kurais esam lūgušies)?

Kamdēļ bezdievim tik labi klājas šinī zemē? Un kamdēļ dažiem ir dots vairāk labumu šajā dzīvē kā citiem? Varbūt ir tā, ka tas, kurš veselāks, bagātāks, cienījamāks vai veiksmīgāks šinī dzīvē… Varbūt viņš ir to kā īpaši izlūdzies no Dieva?

Šādi jautājumi liecina par vecā cilvēka meklējumiem pēc dieva; Šādi jautājumi norāda, ka, augstāka spēka meklējumi tramīgajam cilvēka prātam likuši atkal un atkal ķerties pie jaunām metodēm; Šādi jautājumi ļauj mums redzēt, cilvēka gatavību uzklausīt vai neuzklausīt Kristus evaņģēliju.

Kamdēļ Jēzus deva mums to lūgšanu “Πάτερ ἡμῶν…” kuru bez maz katrs Kristītais zina vismaz kā dzejolīti? Kamdēļ Jēzus tā teica “… lai Tavs prāts notiek…”? Es savā prātā neredzu citu atbildi, kā vien to, ka paši neesam bijuši spējīgi saprast to, kas mums pat īsti ir vajadzīgs. Un ja jau grēka aptumšotais cilvēka prāts pat savu problēmu būtību nespēj apjaust, tad nav jābrīnās, ka arī atbildes tiek meklētas citā (un bieži vien pat gluži pretējā) virzienā.

Ja ķēniņš ir ļauns, vai mums jālūdz, lai kāds tādam varmākam vēl palīdzētu? Ja valdība zagusi, vai jālūdz lai tādiem arī turpmāk viss labi izdodas? Vai mūsu prāts mums nepasaka priekšā, kā taisnīgam Dievam būtu jārīkojas vienā vai otrā situācijā?

…bet ko gan citu šāda zināšana atklāj, ja vien to, ka mūsu pašu pār Dievu paaugstinātā gudrība ir ticība velna apsolījumiem, ka zinādams, kas ļauns, kas nē – es būšu kā pats Dievs, kura spriedumam ir jāstājas spēkā pēc Viņa pavēles!

Vai cilvēce praksē nav pierādījusi, kādas šausmas var piedzīvot sabiedrība, kad nesaprātīgi kalpi kļūst paši sev par jauniem kungiem un likumu devējiem? Vai lieku reizi jāpierāda, ka posts ir tur, kur grib tikai baudīt labumus bez smaga darba seguma! Vai nav redzams, kādu jucekli pasaulē var ieviest maldu mācītāji, kas, gribot nokāst kādu labumu no baznīcas, sagādā pazušanu sev pašiem un saviem līdzskrējējiem?

Taču ja mūsu gudrība nav augstāka pat par pašu uzdotajiem jautājumiem… ja atzīstam, ka esam vien nabagi un piedzīvotāji šajā zemē, …ja negribam spekulēt ar savām pašu nemaldīguma teorijām, tad nāksies vien atdot visu godu, slavu un pateicību Tam Kungam, un lūgt, ka Viņš pats mūs atrod (dod atbildi) caur Rakstiem un uztur mūs vienā pareizā ticībā un lūgšanā.

Birkas: , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.