13. Kāds ir Dieva likuma saturs?


Lutera Izpratne par Sv.Rakstiem …Citu izpratnē [-02]

Ir bijuši neskaitāmi mēģinājumi izprast Luteru un viņa teoloģiju, pamatojoties vēsturiskā laikmeta izpratnē, tā laika kultūras vai politiskajā kontekstā, dažādo šķiru un kārtu konfliktu skaidrojumā vai pat psihoanalīzē. Lutera personība ir vienmēr bijusi kā intriģējošs jautājums, uz kuru atbildi ir meklējuši daudzi pētnieki.


Lai saņemtu labas atbildes, ir jāuzdod labi jautājumi. Lai saprastu Luteru, ir tikuši uzdoti daudzi it kā uzvedinoši jautājumi, kā, piemēram:

“Cik daudz Luters ar savu “māņticību” (reiz viņš pat esot metis ar tintnīcu velnam, – tātad ticējis šādiem māņiem) ir piederējis viduslaikiem, cik daudz – ar savām progresīvajām idejām – jaunajiem laikiem?” Vai arī:

“Cik jūtami dižā reformatora pesimistiskos teoloģiskos uzskatus par cilvēka absolūto grēcīgumu ir ietekmējusi grūtā bērnība un tēva Hansa smagā roka un siksna?”, un tml.

Visi šie jautājumi ir bijuši aplami ar savu puspatiesumu un sekulārajiem iepriekšpieņēmumiem, un uz aplamiem jautājumiem ir ļoti grūti atbildēt ar patiesām atbildēm. Ja Luters pamatā būtu apstākļu un sakritību “produkts”, tad mēs šodien neko daudz vis par viņu netaujātu, viņš būtu nodots tādai pat aizmirstībai, kā visa cita vēstures ģeniālā vai mazāk ģeniālā “produkcija”.

Turpinājums seko »Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.