Ieskaties

1 komentārs par “Pirmā latviešu luterāņu katehisma vēsture

 1. Precizējums šim tekstā esošam teikumam – «Pirmās noteiktās ziņas par katehisma tekstiem latviešu tulkojumā saistās ar 1560.gada Johana Funka vizitācijas protokoliem par Sventājas baznīcu Grobiņas novadā, kas XVI gs. otrajā pusē piederēja Prūsijas hercogistei.»
  Precizējam – nevis par Sventājas baznīcu, bet gan par Heilige Aa jeb tautā saukto Ēlijas baznīcu.
  Lasi –
  Ģedimins Salmiņš.
  Reiz bija Ēlija.
  Rucavas novada vēsture.
  Sena un daudziem vēsturiskiem notikumiem bagāta ir Rucavas novada vēsture. Tās pirmsākumi meklējami laika posmā, kuru no mūsdienām šķir jau vismaz četri gadu tūkstoši. Kopš senseniem laikiem sākdama savu tecējumu Žemaitijas vidienē, Sventājas upe rāmi plūst uz Baltijas jūru. Jau daudzus gadsimtus šī šodien necilā upe bija un ir dabiska robeža starp valstiskiem veidojumiem un valstīm. Līdz pat 1921. gada robežas noteikšanai starp Latviju un Lietuvu Sventājas upes labais krasts bija Rucavas pagasta dienvidu robeža, Būtiņģes (agrāk Budendika lēnis, Budendikhofa) muižas teritoriju ieskaitot. Kā izveidojās šī robeža, kādi notikumi risinājās pie Sventājas ietekas Baltijas jūrā – par to šajā aprakstā.
  Zvejniecības, amatniecības, tirdzniecības centrs
  1253. gada 5. aprīlī Kurzemes bīskaps Heinrihs un Vācu ordeņa pārstāvis Eberhards fon Zeine dokumentēja senās Kursas zemes Duvzares sadalīšanu, norādot arī apdzīvotās vietas, sākot no Sventājas upes vidusteces, līdz pat ietekai jūrā. To šajā dokumentā nav daudz. Empilten (Impilte), Rutzowe (Rucava), un viss.
  1291. gadā Kurzemes bīskaps Edmunds un Mēmeles (Klaipēdas) komturs savā līgumā nekā jauna neminēja – Sventājas upes ietekas rajonā abi upes krasti bija neapdzīvoti.
  1328. gadā Livonijas ordeņa mestrs Eberhards fon Monheims un Vācu ordeņa mestrs Verners fon Orselns Elbingas pilsētā vienojās par robežas nospraušanu starp abu ordeņu pārvaldījumiem. Rucavas pusē par dabisku robežu kļuva Sventājas (Hilge A, Heilige Aa) upe. Gadsimtu vēlāk, Lietuvai iegūstot pieeju jūrai, Sventājas upe nu bija robeža starp Lietuvu un Livoniju, bet vēlāk – starp Lietuvu un Kurzemes hercogisti.
  15. gs. sākumā Sventājas upes labajā krastā, starp jūru un no Papes ezera iztekošo Trumpes upi, kura savukārt ietecēja Sventājā, sāka veidoties jauna apdzīvota vieta. Var uzskatīt, ka tās pirmsākumi saistīti ar krasta soģa Heinriha Parhima un viņa kalpotāju – jūrmalas jātnieku (Strandreiter) – ierašanos. Šai augstajai amatpersonai (trešā ordeņa ierēdņu hierarhijā) bija ļoti būtiski atrasties abu valstisko veidojumu robežu tiešā tuvumā.
  Jauno apdzīvoto vietu tā laika dokumentos vispirms dēvēja par Heilige Aa Strand (1424. g.), vēlāk par Heilige Aa un Heiligenu, tautas mutē – par Ēliju. Šo nosaukumu kā populārāko tad arī lietosim tālākajā tekstā. Par jaunās apdzīvotās vietas paplašināšanos rūpējās Grobiņas fogti un Ventspils komturi. Pirmie iedzīvotāji, domājams, te ieradās no Papes, Virgas (tagad Jūrmalciema) (P.S. – precizējums – skat 1895. gada kartes, tur Jürmalzem atrodas 3 km attalumā no Wirgen ciema) un, iespējams, arī no tālākām piekrastes vietām un Rucavas.
  Šie atnācēji, kā norāda Miķelis Balčus, zemi savā īpašumā neieguva, bet kļuva par jūrniekiem, zvejniekiem, amatniekiem, dzintara vācējiem. Tāpat Ēlijā apmetās uz dzīvi vācu tautības amatnieki, krasta soģa kalpotāji u.c.
  15. gadsimta vidū Heilige Aa jau bija pietiekami ievērojama vieta, kur, ceļojot no Livonijas uz Prūsiju vai otrādi, bieži un labprāt iegriezās ceļotāji. 1516. gadā atceļā no Mēmeles uz Rīgu te īslaicīgi uzturējās Livonijas ordeņa mestrs Valters fon Pletenbergs un rakstīja vēstuli Vācu ordeņa mestram Albertam, pateicoties par silto uzņemšanu Mēmeles pilī, labo mielastu un vīnu ieskaitot.
  Jāpiezīmē, ka tolaik savu nozīmi vēl nebija zaudējis “gaišais ceļš” (Hellweg) gar jūrmalu, lai gan arvien biežāk izmantoja t.s. Livonijas–Prūsijas tirdzniecības un kara ceļu caur Impilti, Rucavu, Bārtu, Grobiņu utt. Turklāt, un tas nebija mazsvarīgi, iepretī Ēlijai bija plosta pārceltuve pāri Sventājai. Ēlijas t.s. ziedu laiku pirmais posms saistās ar 16. gs. pirmo pusi, kad tā bija arī iezīmēta ģeogrāfiskajās kartēs (1526., 1542. g.). Par pilsētiņas uzplaukuma periodu liecina izrakumos atrastās monētas pat no ģeogrāfiski attālām vietām: Rīgas, Rēveles (Tallinas), citām Polijas, Lietuvas, Prūsijas pilsētām. Kā raksta M. Balčus, “ir grūti nosaukt pilsētu vai sādu (kuršu val.), kur tā (monētas – autora piezīme) nevarēja būt pirms atrašanās Ēlijā”. Par Ēlijas nozīmes pieaugumu liecināja fakts, ka 1595. gadā Mēmeles rāte vērsās pie Prūsijas hercoga ar lūgumu – aizliegt Liepājai un Ēlijai tirgoties! No 1560. līdz 1609. gadam Ēlija kā Grobiņas fogtejai piederoša bija Prūsijas hercogu pārvaldījumā.
  Zviedri, dāņi, spāņi, holandieši…
  1609. gadā Grobiņas fogteja “atgriezās” Kurzemes hercogistē, taču tad drīz vien sākās zviedru–poļu kara otrais posms. Kara gaitā zviedri sagrāba Baltijas jūras piekrastes ostas. Vēl īsi pirms zviedru ierašanās Ēlijā tur bija iebraukuši Dānijas un Spānijas Nīderlandes jūrnieki.
  Pēc zviedru aiziešanas (1635. g.) un turpmākajos gadu desmitos Ēlijas nozīmi sāka apdraudēt Lietuvas valdības tālejošie plāni Sventājas upes kreisajā krastā. 1679. gadā kāda angļu tirdzniecības kompānija ieguva tiesības apmesties Sventājā un uzsākt tirdzniecību, vienlaikus izbūvēt ostu un turpināt Sventājas apbūvi. Tas bija ļoti nopietns drauds Ēlijai.
  Lai gan pēc Ziemeļu kara (1700.–1721.) Ēlija vēl nedaudz atkopās, tās noriets vairs nebija apturams. Sventājas izaugsme, Būtiņģes muižas lomas pieaugums, jo tā atradās pie lielceļa – tiešā satiksmes ceļa Liepāja–Paurupe–Klaipēda –, un citas izmaiņas te spēlēja izšķirošo lomu. 1780. gadā likvidēja krasta soģa posteni, un par pilsētiņas bijušo godību vēl zināmu laiku atgādināja tās krogs… Jau pirms tam Ēlija un Būtiņģe, arī Palangas novads, nonāca Rucavas muižas ietekmīgā pārvaldnieka Eberharda Kristapa fon Mirbaha pārvaldījumā. Kad 19. gs. otrajā pusē bijušās pilsētiņas teritoriju un tuvāko apkaimi izpirka vietējie saimnieki, Ēlijas vārds pazuda no dokumentiem un, mainoties paaudzēm, izgaisa no ļaužu atmiņas.
  Vēsturnieki izvēlas klusēšanu
  Par Ēlijas izcelšanos un tās pastāvēšanu klusēja Lietuvas vēsturnieki laikā starp abiem pasaules kariem un vēlāk. Arī Latvijas vēsturnieki, pētot Livonijas un Kurzemes hercogistes vēstures gaitu, par to nerakstīja – galu galā kopš 1921. gada nogales tā bija suverēnās Lietuvas teritorija.
  Heiligenu vai Ēliju savos darbos pieminēja vācu izcelsmes Baltijas vēsturnieki Augusts Vilhelms Hupelis, tie iespiesti Rīgā 1781. un 1785. gadā. Tāpat vēsturiskas ziņas par Ēliju atrodamas H. fon Bīnenšteina, E.H. Buša, A. Rihtera u.c. darbos, Livonijas vēstures dokumentos.
  Pamazām noskaidrojās, ka vairākus gadsimtus ir risinājušies notikumi, kas vairāk vai mazāk saistīja Ēliju ar Rucavu vistiešākajā nozīmē. Un te priekšplānā izvirzījās draudžu pirmsākumi, baznīcu celtniecība un to likteņi, sākot ar 16. gs. pirmo pusi.
  Atrod grāmatas kuršu valodā
  Tieši Ēlijā uzbūvēja pirmo baznīcu šajā Lejaskurzemes nostūrī, vispār piekto Grobiņas fogtejā. Tas notika 1520. gadā, tātad aptuveni 20–25 gadus pirms pirmās baznīcas celtniecības Rucavā, pareizāk sakot, Paurupē. Tobrīd Livonijā it strauji izplatījās reformācijas kustība, kurai, cik noprotams, pievienojās arī pirmais Ēlijas mācītājs. Par viņu zināms ir visai maz. Iespējams, ka viņš sprediķoja kuršu valodā, ka viņam ir bijuši personīgi kontakti ar Rīgas un Tukuma draudžu mācītājiem – luterāņiem, taču tas atklājās vairākus gadu desmitus vēlāk.
  1560. gada jūlijā Prūsijas hercogs uzdeva baznīcu vizitatoram Johanam Funkam (Johaun Funk) veikt Grobiņas fogtejas baznīcu revīziju. Kā pirmo Funks apmeklēja Ēlijas baznīcu, kur ieradās 19. jūlijā. Funks konstatēja, ka Ēlijas draudze jau ilgāku laiku bijusi bez mācītāja, jo draudzes locekļi pat nevarēja nosaukt (!) pirmā mācītāja vārdu. Funka delegācijā pēc Prūsijas hercoga īpaša rīkojuma bija divi vācu tautības mācītāji un vienu no viņiem – Matiasu Sakobēliusu (Mathias Saccobelius) Funks bez kavēšanās iecēla par Ēlijas baznīcas mācītāju. Funks uzdeva viņam katru trešo svētdienu mērot ceļu uz Rucavu un noturēt dievkalpojumu Rucavas baznīcā, jo bija zināms, ka arī Rucavā nav mācītāja.
  Taču daudz svarīgāku nozīmi Latvijas baznīcu vēsturē ieguva Funka atradums Ēlijas baznīcā, kuru ļoti precīzi uzskaitīja revīzijas aktā: “divi rakstītas grāmatas, iesietas pergamentā,
  vienā – evaņģēliji un apistulas visu gadu cauri, arī Kunga ciešanas stāsti pēc četriem evaņģēlistiem;
  otrā – katķisms, divreiz izskaidrots,
  un vēl citas lietas kopā ar baznīcas ceremonijām, kādas Luters atstājis, viss kuršu valodā.”1)
  Šis Funka atradums ir senākā šobrīd zināmā liecība par reliģiska satura grāmatām latviešu valodā. Diemžēl līdzšinējos dažādu autoru darbos, Latvijas baznīcu vēstures izdevumus iesaistot, ir norādīts, ka iepriekš minētās grāmatas Funks atradis Sventājas baznīcā. Lasītāji jau zina, ka tolaik Sventājas upes kreisais krasts bija tikpat kā neapdzīvots, un ir skaidrs pierādījums, ka šīs, mūsu valodā rakstītās, grāmatas Funks atrada Ēlijas baznīcā!
  Rucavas baznīca – sākumā tikai filiāle
  Tāpat ir jāsecina, ka Sakobēliusa kalpošanas gados Rucavas baznīca ir bijusi Ēlijas baznīcas filiāle. No vairāku autoru (Bušs, Otto, Kallmeijers u. c.) darbiem izriet, ka pēc Sakobēliusa abās draudzēs kalpojuši tēvs un dēls Falkenavi (Falckenau), kuri dzīvojuši Ēlijā, un Rucavas draudzes mācītājs Gerhgards Hufšmits (Huffschmidt).
  1631. gadā Rucavā uzcēla jaunu baznīcu un Hufšmits panāca Rucavas baznīcas atdalīšanu no Ēlijas baznīcas, kurai līdz 1651. gadam bija savi mācītāji: Drekers (līdz 1644. gadam) un Johans Kaspars Merklins. Ap 1660. gadu Ēlijas draudzi sāka apkalpot Rucavas mācītāji: vispirms Johans Rumps (Rumpp), tad Valentīns Oto Benihiuss (Benichius), Johans Venks (Wenck) un citi. Ēlijas draudzi pievienoja Rucavas baznīcas draudzei.
  Ēlijas baznīcu vēsturē ir ierakstītas arī traģiskas norises. 1637. gada vētras laikā tās baznīcu ieskaloja jūrā, 1809. gadā sabruka 1752. gadā celtā baznīca (piektā pēc skaita). Tiesa, kopš 1800. gada, ievērojot tās slikto stāvokli, dievkalpojumi notika baznīcas ķestera vai krogus telpās (M. Balčus).
  1816. gadā Kurzemi apmeklēja Krievijas cars Aleksandrs I, kuram Rucavas mācītājs Baumbahs (Baumbach) nodeva Būtiņģes, Ēlijas un citu tuvāko apdzīvoto vietu iedzīvotāju lūgumu – atļaut celt Ēlijā jaunu baznīcu. Aleksandrs I lūgumu ievēroja un atbalstīja baznīcas būvi ar 40 000 rubļu. Tomēr Ēlijā jaunu baznīcu neuzcēla. Kurzemes guberņas ierēdniecība uzskatīja, ka piemērotāka vieta ir Būtiņģes muižas teritorija pie lielceļa. Tur arī 1822. gadā sāka celt jauno baznīcu, un būvi pabeidza pēc diviem gadiem. Jauno baznīcu iesvētīja 1825. gada 14. decembrī. Nav šaubu, ka baznīcas atrašanās ārpus Ēlijas pilsētiņas tāpat ietekmēja un tuvināja Ēlijas pilnīgu norietu…

  1) E. Ķiploks “Latviešu draudzes Lietuvā”
  Rakstā izmantoti dati un fakti no M. Balčus (Balčius), E. Buša, T. Kalmeijera, J. Juškēviča, citu vēsturnieku darbiem.
  Kursas Laiks
  Publicēšanas datums: Trešdiena, 2009. gada 25. novembris.

Atbildēt