115. Kādu prasību Dievs mums ir devis ar devīto un desmito bausli?Tu redzi Juris Uļģis arhīvu

Kas ir reformācija un kā tā attiecas tieši uz mums?

Ja kaut ko bija nepieciešams “reformēt”, tad tas nozīmē, ka baznīcā bija notikusi kaut kāda “deformācija”. Mēģināšu šo deformāciju reducēt uz vienu lielu problēmu, ko varētu aprakstīt kā “labo darbu jeb nopelnu” problēma.

Kas ir reformācija un kā tā attiecas tieši uz mums?

Lasīt tālāk »Tikai Raksti, tikai ticība, tikai žēlastība – nozīme mūsdienās

Tikai Raksti – tas ir jautājums par autoritāti. Liekas, ka dzīvojam laikmetā, kurā vārda “autoritāte” pieminēšana vien izklausās aizdomīga. Kur nu vēl, ja kāds grib pretendēt uz savu autoritāti vai vēlas sniegt kādu autoritatīvu paziņojumu.

Tikai Raksti, tikai ticība, tikai žēlastība - nozīme mūsdienās

Lasīt tālāk »


Ļaunajiem Debesis ir atvērtas, bet labajiem – slēgtas

Viens no, manuprāt, populārākajiem aizspriedumiem vai priekšstatiem par kristiešiem ir apmēram šāds – kristīgs cilvēks ir pelēcīgs, nomākts, pasīvs, bailīgs un gļēvs cilvēks, jo tiek nemitīgi iegrožots ar dažādu likumu jeb baušļu palīdzību. Savukārt, mācītāji nemitīgi baras, māca, ko drīkst vai nedrīkst darīt, uzkrauj uz cilvēku pleciem likumu nastu un liek to pacietīgi nest, biedējot ar Dieva dusmām un sodu. No šāda stereotipa raugoties, ‘neticīgie’ ļaudis esot brīvi, drosmīgi, aktīvi un radoši cilvēki, jo tos neierobežo ārēji likumi un ‘pareizi’ uzvedības modeļi. Cilvēki, kas sevi nesaista ar kristīgo baznīcu, ir brīvi no mācītāju despotisma, tiem nav kaunā jāslēpjas no baznīckungu bargā vaiga un bakstīšanas ar pirkstu.

Ļaunajiem Debesis ir atvērtas, bet labajiem - slēgtas

Lasīt tālāk »


Kas tad cits, ja ne mēs!?

Man bija tas prieks un izdevība mācīties vienā no Luterāņu Baznīcas Misūri Sinodes semināriem, proti, Fortveinas Teoloģiskajā seminārā. Runājot par teoloģiskās izglītības līmeni un to, kā tiek sagatavoti topošie mācītāji, uzdrošināšos apgalvot, ka mums Latvijā vēl ir tāls ceļš ejams, lai mēs sasniegtu šādu līmeni un kvalitāti, lai mums būtu tik augsta līmeņa profesori. Luteriskām ticības apliecībām, kā tās ir apkopotas Konkordijas jeb Vienprātības grāmatā ir izšķiroša loma jauno mācītāju sagatavošanā. Taču tajā pašā laikā šajā seminārā tiek ļoti spēcīgi mācīta Baznīcas tēvu teoloģija, kā arī tiek smalki un rūpīgi analizētas mūsdienu aktuālākās problēmas, piemēram, eitanāzija, aborti, darbs ar mirstošiem cilvēkiem, bioētika utt.

Lasīt tālāk »


Līdzība, toreiz un tagad

Jebkurš stāsts stāstīts noteiktai auditorijai noteiktā laikā uzrunās unikālā veidā oriģinālo auditoriju. Bet kā ir ar lasītāju, kurš nāk pie šī stāsta dažus tūkstošus gadus vēlāk? Ikvienam, kurš vēlas atrast šo stāstu svarīgumu citiem cilvēkiem pilnīgi citā kultūrā un laikā, ir jāatrod veids kā pārvarēt gadsimtu plaisu, kā pārvarēt aizu starp dažādām kultūrām.

Lasīt tālāk »