188. Ko Bībele māca par Jēzus ieņemšanu?Tu redzi Juris Uļģis arhīvu

Pirmā latviešu luterāņu katehisma vēsture

No XV gadsimta vidus ir jau pilnīgi noteiktas ziņas par vēlamo kristīgo zināšanu apjomu latviešu vidū. 1422. gadā Livonijas landtāgā pieņemtajās zemes tiesībās (Landesordnung) noteikts, ka baznīckungiem jāmāca vietējiem iedzīvotājiem Tēvreize, Ave Maria, ticības apliecība, baušļi, kā izturēties grēksūdzes un vakarēdiena laikā, jāskaidro septiņi nāves grēki un kā no tiem atbrīvoties, tāpat jāatgādina par kristīgu laulības dzīvi.[1]

Lasīt tālāk »Vai tiešām Dievs ir aizgājis atvaļinājumā?

Mūsu ikdienas realitāte ir tāda, ka tajā vienmēr ir kādas grūtības un pārbaudījumi. Neviens no mums nav pasargāts no lielām ciešanām un sāpēm. Mūsu dzīvēs agri vai vēlu ienāk kāds ārējs ļaunums, kurš izposta tās. Šādos brīžos un dzīves situācijās cilvēks nereti izsaucas – kur ir Dievs? Vai tad Viņš neredz manas ciešanas? Kāpēc Dievs pieļāva manai ģimenei piedzīvot tik lielu ārēja ļaunuma iebrukumu? Kāpēc Dievs neiznīcina ļaunos cilvēkus?

Vai tiešām Dievs ir aizgājis atvaļinājumā?

Lasīt tālāk »


Grāmata “Ievads kristīgajā meditācijā”

Paldies autoram, kurš šo grāmatu plašākai publikai ir devis tieši Adventa laikā. Gan Adventa laika sprediķos, gan šajā grāmatā liels uzsvars tiek likts uz klusumu, mieru, pārdomām. To arī centos realizēt savā ikdienā. Pie tam viens no maniem pārdomu objektiem bija tieši šī grāmata. Tā nu, klusumā un mierā pavadot Adventa laiku, ir tapusi šīs grāmatas analīze un kritika.

Lasīt tālāk »


Skatiens, no kura slēpjamies

Un nav radījuma, kas viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsegts un atklāts viņa acīm: viņam mēs esam atbildīgi. [Ebr.4:12-13]

Skatiens, no kura slēpjamies

Lasīt tālāk »


Vai visi ceļi ved pie Dieva?

Dažādu reliģiju klātesamība vairs nav nekas jauns arī Latvijas sabiedrībai. Vēl tikai simts gadus atpakaļ reti kurš cilvēks Latvijā bija dzirdējis tādus vārdus kā reinkarnācija, karma, enerģētika, hinduisms, Dalailama, Krišnas apziņa. Vēl jo mazāk cilvēkiem bija izpratne par to, kāda ir dažādo reliģiju iekšējā būtība. Mūsdienās situācija ir ļoti strauji mainījusies. „Rokas attālumā” ir pieejamas visas reliģijas. Nu gluži kā lielveikala plauktos ir pieejami ļoti dažādi un daudzveidīgi produkti. Pieejamība ir mainījusies, bet vai cilvēku izpratne par dažādajām reliģijām arī?


Vai visi ceļi ved pie Dieva?

Lasīt tālāk »