261. Vai Dievs dzird katru lūgšanu?


 1  2 »

Tu redzi arhīvu par pateicība

Jezu mīļakais [92]

Jezu mīļakais, Dvēsel’s Pestitajs!
Tu sev pašu upurejis Un sev par mums nāvē devis,
Lai mums mūžībā Ir ta dzīviba.

Lasīt tālāk »Vai tas nerunā pretim mūsu prātam un saprašanai?

No kurienes kari, no kurienes cīņas jūsu starpā? Vai ne no turienes, no kārībām, kas cīnās jūsu locekļos? Jūs iekārojat, un jums nav; jūs slepkavojat un skaužat un nevarat iegūt; jūs cīnāties un karojat. Jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Jūs lūdzat un nedabūjat, tāpēc, ka ar ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās. [Jēk.4:1-3]

Vai tas nerunā pretim mūsu prātam un saprašanai

Lasīt tālāk »


Nespēja saprast, ko īsti lūgt

Ak, Kungs, palīdzi ķēniņam un uzklausi mūs arvienu, kad Tevi lūdzam! [Ps.20:10]

Nespēja saprast, ko īsti lūgt

Lasīt tālāk »


Pats nepieciešamākais tautai

“Un viņi dziedāja, slavēdami un pateikdamies Tam Kungam: “Jo Viņš ir labs, un Viņa mīlestība ir mūžīgi pār Israēlu.” Un visi ļaudis gavilēja lielās gavilēs, slavēdami To Kungu, tādēļ ka Tā Kunga nama pamati bija likti.” [Ez.3:11]

Pats nepieciešamākais tautai

Lasīt tālāk »


Pateicība

Pateicība nenāk no cilvēka sirds pašas krājumiem, bet gan no Dieva Vārda. Tāpēc pateicība ir jāmācās un tajā jāvingrinās.

Pateicība

Lasīt tālāk »


 1  2 »