211. Kā tu zini, ka Svētais Gars ir patiess Dievs?


Pats nepieciešamākais tautai

“Un viņi dziedāja, slavēdami un pateikdamies Tam Kungam: “Jo Viņš ir labs, un Viņa mīlestība ir mūžīgi pār Israēlu.” Un visi ļaudis gavilēja lielās gavilēs, slavēdami To Kungu, tādēļ ka Tā Kunga nama pamati bija likti.” [Ez.3:11]

Pats nepieciešamākais tautai


Dodiet tautai maizi un cirku. Dodiet indivīdam iespēju nopelnīt iztikai un pietiekami daudz izklaides, lai aizmirstos sūrās ikdienas grūtības. Dodiet svētkus, kur iztērēt iekrāto atlikumu, un gādājiet mums kārtīgu maltīti, ka varam sātīgi paēst, tā lai mums nekā netrūkst un ka ir gana spēka izklaidēm!

Nāciet pie galda, viss ir sagatavots! ..vai tu dzirdi? Vai tas neuzrunā tavu sirdi? Ņemiet un ēdiet, nāciet un dzeriet, saņemiet bez maksas… to barību, kas Dieva dota – Kristus lauztā miesa un Jēzus asinis.

Dzīvība ir tas augstākais, ko kāds citam var dot. Dievs ir atdevis savu mūžīgo dzīvību mums. Ne maizi ar desu, ne cūkas šķiņķi, ne kādu citu lopu, putnu vai zivi, bet savu vienpiedzimušo dēlu Dievs ir upurējis, lai mēs izdzīvotu mūžībai.

Ja jūs nenākat un jūs to neēdat, ..jums nav citas iespējas uzņemt mūžīgo dzīvību sevī! Ja jau tev nekas netiek vēderā ar parastas maizes uzlūkošanu, kamdēļ to domā, ka būsi garīgi paēdis tikai no prātošanas par garīgajām lietām? Par kuru Dēls nav miris, tam nav daļa pie mūžīgās dzīvošanas.

Uz ko es aicinu? – uz grēknožēlu! Ko gribat jūs? – priecāties??? Nu tad arī priecājieties …es jums vēlreiz saku, priecājieties!

“Bet daudzi no priesteriem un levītiem un tēvu namu galveniem, veci vīri, kas bija redzējuši pirmo namu, raudāja skaļā balsī, kad viņu acu priekšā notika šī nama pamatu likšana, kaut gan daudzi pacēla balsi gavilēs un priekā, tā ka ļaudis nevarēja izšķirt prieka gaviļu balsi no ļaužu raudāšanas, jo ļaudis gavilēja lielās gavilēs, un balsis bija dzirdamas tālumā.” [Ez.3:12-13]

Birkas: , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.