83. Ko Dievs vēlas sargāt ar sesto bausli?


Atpirkšanas mērķis

Ar kādu mērķi Kristus atpircis, pasargājis un atbrīvojis mani – pazudušu un nosodītu cilvēku?

Atpirkšanas mērķis


Atpirkšanas mērķis ir, lai es piederētu Viņam, dzīvotu Viņa valstībā un kalpotu Viņam mūžībā taisnībā, nevainībā un svētībā.

Viņš ir miris par visiem, lai tie, kas dzīvi, nedzīvotu vairs sev, bet tam, kas par viņiem ir miris un augšāmcēlies. [2.Kor.5:15]

Lai mēs, no ienaidniekiem izglābti, bez bailēm, svētumā un taisnīgumā viņam kalpojam visas sava mūža dienas. [Lk.1:74-75]

Jo, ja dzīvojam, mēs dzīvojam Kungam, un, ja mirstam, mēs mirstam Kungam. Tātad – vai nu dzīvojam, vai mirstam, mēs piederam Kungam. Tādēļ jau Kristus nomira un tapa dzīvs, lai valdītu pār dzīviem un mirušiem. [Rom.14:8-9]

Birkas: , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.