201. Ko Bībele māca par Jēzus augšāmcelšanos no mirušajiem?


Svētās Trīsvienības iekšējā atšķirība

Kas tiek saukts par Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā Gara iekšējo atšķirību?

Svētās Trīsvienības iekšējā atšķirība

Svētās Trīsvienības iekšējā atšķirība ir ta, ar ko personas atšķiras savā starpā, neatsaucoties uz radību, ar savām personiskajām īpašībām, proti Tēvs nav dzimis; Dēls ir dzimis no Tēva; Svētais Gars mūžībā iziet no no Tēva un Dēla.

Tu esi mans dēls, šodien es tevi dzemdināju! [Ps.2:7]

Un Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām viņa godību, tādu godību kā Tēva vienpiedzimušajam Dēlam, pilnu žēlastības un patiesības. [Jņ.1:14]

Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dievs, kas ir pie Tēva krūts, viņu ir atklājis. [Jņ.1:18]

Kad nāks Aizstāvis, ko es jums sūtīšu no Tēva, Patiesības Gars, kurš no Tēva iziet, – viņš liecinās par mani. [Jņ.15:26]

Tā kā jūs esat dēli, Dievs sava Dēla Garu ir sūtījis jūsu sirdīs, kas sauc: Aba! Tēvs! [Gal.4:6]

Birkas: , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.