14. Kādi baušļi ietilpst pirmajā plāksnē?


Baznīca ir Kristus miesa

Baznīca ir kas vairāk kā Gara vienība un garīgu ļaužu vienība. Tā ir Kristus miesa, tādēļ ka konsekrētā maize ir Kristus miesa.

Baznīca ir Kristus miesa


“Viena miesa, viens Gars – jo vienai cerībai jūs savā aicinājumā esat aicināti – viens Kungs, viena ticība, viena Kristība; viens visu Dievs un Tēvs…” (Ef.4:4). Šis fundamentāli nozīmīgais pants no Jaunās Derības par baznīcas vienību pilnīgi skaidri pasaka mums, ka baznīca nav vienīgi “garīga vienība”.

Tā kā, pamatojoties 1.Kor.6:19, mūsu miesa ir Svētā Gara templis, tā kā mūsu miesa ir kristīta un tādēļ vienā mirklī pēdējā dienā tā kļūs “līdzīga Viņa paaugstinātajai miesai” (Fil.3:21, salīdzināt ar Rom.6:4 un turpm.), tā arī baznīca ir viena miesa (ievērojiet, ka “viena miesa” tiek minēta pirms “viena Gara”). Mēs nezinām to, kādā veidā baznīca ir Kristus miesa, tāpat kā mēs nezinām, kādā veidā konsekrētā maize ir Kristus miesa.

Birkas: , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.