287. Ko mēs lūdzam Svētās Lūgšanas sestajā lūgumā?


Kā jānoris grēksūdzes sakramentam?

Grēksūdzes sakraments noris caur apsolījumu: “Es tev došu savas valstības atslēgas” (Mt.16:19; Jņ.20:22-23).

Kā jānoris grēksūdzes sakramentam?

“Tādēļ, ka Dievs patiesi dara dzīvu caur savu vārdu, (šeit, uz zemes, grēki tiešām tiek piedoti tādā pašā veidā, kādā tie ir piedoti arī Dieva priekšā Debesīs) Lk.10:16: “Kas jūs klausa, tas klausa mani”.

Tamdēļ ikviena grēka atlaidēja balsij jātic ne mazāk, kā mēs ticētu balsij no debesīm. Un absolūcija (šis svētīgais mierinājuma vārds) patiesi var tikt saukts par grēku nožēlošanas sakramentu.”

Grēku piedošanu “nepieciešamības gadījumā” var pasludināt pat laji, bet parasti atslēgu vara pieder ordinētam garīdzniekam. Labs to lietošanas piemērs aprakstīts šādi:

“Jums jāsaka biktstēvam tā: “Cienījamais mācītāja kungs, es lūdzu jūs uzklausīt manu grēksūdzi un Dieva vārdā pasludināt man piedošanu!” Turpiniet, lūdzu: “Es, nabaga grēcinieks, atzīstos Dieva priekšā vainīgs savos grēkos, sevišķi es izsūdzu jūsu priekšā to, ka …”

Tad biktstēvs saka: “Dievs lai ir jums žēlīgs un stiprina jūsu ticību! Āmen.” Tālāk: “Vai jūs ticat, ka mana grēku piedošana ir Dieva piedošana?” Atbilde: “Jā, tēvs.” Tad ļaujiet viņam sacīt: “Ja jūs ticat, lai tad tas tiek jums darīts. Un pēc mūsu Kunga Jēzus Kristus pavēles es piedodu jums visus jūsu grēkus Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. Ejiet ar mieru.”

Birkas: , , , , , , , , , , , , ,Abonē šīs atsauces.
Lasi, domā un raksti*

Ienāc, lai rakstītu.